• 20 kwietnia 2021

12 dobrych praktyk CEMEX w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

12 dobrych praktyk CEMEX w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

12 dobrych praktyk CEMEX w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 578 793 PLGBC

Materiał partnera

Już po raz 19. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, ukazujący najlepsze działania firm w obszarze CSR zrealizowane w 2020 roku. W raporcie uwzględnione zostały działania CEMEX Polska.

W najnowszej edycji raportu zawartych zostało dwanaście dobrych praktyk zrealizowanych przez CEMEX Polska w 2020 roku. Należą one do kilku obszarów, w tym edukacji, bezpieczeństwa, dobrego życia i jakości zdrowia, zrównoważonych miast i społeczności czy działań w obszarze klimatu. Niektóre ze zrealizowanych w 2020 roku dobrych praktyk były odpowiedzią na pandemię COVID-19 i niwelowaniem jej skutków. Kroki podjęte przez CEMEX w tym obszarze to m.in. projekt „Wirtualna szkoła z CEMEX” wspierający zdalne nauczanie w szkołach. Wyróżniono również akcję „Lato z CEMEX”, skierowaną do dzieci i seniorów ze społeczności lokalnych, w których CEMEX prowadzi działalność produkcyjną. Projekt pozwolił zorganizować różnorodne zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla wymienionych grup mieszkańców. Ponadto, w obszarze zaangażowania społecznego została zawarta również praktyka „Mistrzowie Bezpieczeństwa” – program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, polegający na organizacji warsztatów z przedstawicielami policji, straży pożarnej, ratowników czy specjalistów BHP.

Firma zrealizowała również wyróżnioną w raporcie akcję edukacyjną „Jeden zespół CEMEX”, mającą na celu wsparcie zdrowia psychicznego pracowników w czasie pandemii.

W obszarze BHP wyróżniono: kampanię „Bezpieczeństwo to nasz główny priorytet”, „Elektroniczne narzędzie do zarządzania personelem wykonawców”, „Elektroniczny system kontroli pojazdów przy pomocy modułu NFC”.  Kampania „Bezpieczeństwo to nasz główny priorytet” skierowana została do pracowników CEMEX i podkreślała znaczenie świadomości istniejącego zagrożenia w miejscu pracy. Wybuch pandemii spowodował wprowadzenie nowych środków ostrożności, a niekiedy zmian w funkcjonowaniu zakładów. Kampania miała na celu podkreślenie, że wzmożona czujność i ocena ryzyka przed rozpoczęciem zadania są kluczowe dla zdrowia pracownika.

W trakcie trwania pandemii CEMEX nie zaprzestał też edukacji ekologicznej swoich pracowników i społeczności lokalnych w pobliżu miejsc, gdzie firma prowadzi działalność. Raport prezentuje następujące praktyki CEMEX w tym obszarze: „CEMEX dla Planety” – akcja mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej pracowników oraz „Gra terenowa na ścieżce przyrodniczej Lipówka – kopalnia przywrócona naturze”, która zwiększała wrażliwość środowiskową i wiedzę uczestników o bioróżnorodności, a także „Warsztaty na Okrągło jako część Akademii Zrównoważonego Rozwoju CEMEX”.

Pozostałe wyróżnione praktyki w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2020 to: „Dialog z interesariuszami w formule online” oraz „Program Profilaktyki Onkologicznej dla pracowników CEMEX”, którego celem jest rzetelna edukacja na temat profilaktyki onkologicznej, jak i ewentualne profesjonalne i szybkie wsparcie w badaniach oraz koordynacji diagnostyki.

Publikowany cyklicznie raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przygotowywany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2002 roku. Jest on formą przeglądu aktywności firm działających w Polsce w zakresie CSR i stanowi podsumowanie najważniejszych działań zrealizowanych przez nie w tym obszarze. CEMEX Polska znajduje się w gronie Strategicznych Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu już od 11 lat.

Raport dostępny jest do pobrania na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Skip to content