• 17 grudnia 2020

2020 Global Status Report For Buildings and Construction

2020 Global Status Report For Buildings and Construction

2020 Global Status Report For Buildings and Construction 643 862 PLGBC

Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) opublikowało nowy raport: 2020 Global Status Report For Buildings and Construction. Raport powstał we współpracy z Członkami GlobalABC, w tym World Green Building Council.

Piąta edycja tego raportu rocznego zawiera przegląd postępów sektora budowlanego na całym świecie dla osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu.

W szczególności zwrócono uwagę na czynniki powodujące emisję CO2 i zapotrzebowanie na energię na całym świecie oraz status polityki, finansów, technologii i rozwiązań wspierających bezemisyjne, wydajne budynki i sektor budowlany.

Publikacja zwraca również uwagę na  zakłócenia w pracy spowodowane pandemią. Obejmuje także kluczowe kwestie dotyczące materiałów, znaczenia natury, zdrowia dla zwiększenia odporności. Wprowadzono w nim również nowy wskaźnik służący do śledzenia postępów w dekarbonizacji w sektorze.

Raport powstał we współpracy z Członkami GlobalABC, w tym World Green Building Council.

Zobacz Raport