• 11 maja 2021

24 europejskie miasta przyłączają się do działań na rzecz modernizacji budynków i realizacji celów klimatycznych

24 europejskie miasta przyłączają się do działań na rzecz modernizacji budynków i realizacji celów klimatycznych

24 europejskie miasta przyłączają się do działań na rzecz modernizacji budynków i realizacji celów klimatycznych 1024 526 PLGBC

24 miasta europejskie dołączyły do projektu Build Upon2, aby zweryfikować, w jaki sposób mierzenie długoterminowych korzyści z modernizacji budynków może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Wśród polskich miast są Gliwice, Ruda Śląska i Siemianowice Śląskie.

WorldGBC Europe ma przyjemność ogłosić dołączenie do finansowanego z funduszy UE projektu BUILD UPON2 24 miast europejskich.

Miasta te będą współpracować z lokalnymi green building councils, BPIE oraz Climate Alliance w celu przetestowania i wdrożenia Ramowego Systemu Sprawozdawczości, który pozwoli im śledzić i mierzyć efekty modernizacji budynków, od efektywności energetycznej po zwalczanie ubóstwa energetycznego i tworzenie miejsc pracy.

Narzędzie wspomagające realizację fali renowacji

Łącznie 32 miasta biorą udział w opracowywaniu i testowaniu wypracowanego w projekcie BUILD UPON2 Ramowego Systemu Sprawozdawczości, który jest kluczowym narzędziem wspierającym realizację unijnej fali renowacji – ambitnego planu mającego na celu co najmniej podwojenie wskaźnika modernizacji w całej Unii do 2030 roku. Dzięki udziałowi w projekcie miasta mogą odegrać znaczącą rolę w osiągnięciu celu określonego w Zielonym Ładzie UE, jakim jest neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku.

Poprzez monitorowanie szeregu środowiskowych, społecznych i ekonomicznych efektów wynikających z modernizacji budynków, lokalna sieć samorządów może dzielić się najlepszymi praktykami w zakresie modernizacji oraz wnieść wkład w realizację krajowych długoterminowych strategii renowacji, których wprowadzenie jest prawnym obowiązkiem wszystkich państw członkowskich UE.

Miasta zaangażowane w projekt BUILD UPON2 są przykładem rozwijającego się trendu, zgodnie z którym władze lokalne przejmują rolę lidera w zakresie walki ze zmianami klimatu, wykazując się często większymi ambicjami w tym zakresie niż władze krajowe. W przededniu szczytu klimatycznego ONZ COP26 zaplanowanego na listopad 2021 roku, podczas którego BUILD UPON2 zostanie zaprezentowany w ramach Dnia Miast i Budownictwa współorganizowanego przez WorldGBC, ta ambitna deklaracja woli ze strony europejskich samorządów lokalnych pomoże zwiększyć presję na światowych przywódców, aby podjęli zdecydowane działania.

– Przekształcenie wszystkich naszych budynków w budynki zeroenergetyczne ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez UE celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Ponadto modernizacja przynosi wiele szerszych korzyści, takich jak walka z ubóstwem energetycznym, stymulowanie lokalnych gospodarek i tworzenie miejsc pracy, co sprawia, że jest ona również kluczowym elementem procesu wychodzenia z pandemii COVID-19.

Projekt BUILD UPON2 jest przykładem na to, że realizacja fali renowacji zaczyna się na poziomie lokalnym, a miasta mogą przyspieszyć ten proces. Ramowy System Sprawozdawczości, który opracowują GBC, eksperci projektu i miasta, jest narzędziem, które może pomóc miastom i władzom lokalnym w śledzeniu i optymalizacji ich programu modernizacji oraz w osiągnięciu celów klimatycznych. Dane, które miasta gromadzą w ramach RSS, mogą również wzmocnić zasadność biznesową, aby umożliwić zwiększenie dostępności środków finansowych na modernizację.

To bardzo ekscytujące, że w tym miesiącu do projektu BUILD UPON2 dołączają kolejne 24 miasta europejskie. Ich zaangażowanie przyczyni się do tego, że RSS stanie się nieocenionym narzędziem realizacji fali renowacji i Zielonego Ładu UE. – podkreśla Stephen Richardson, Dyrektor World Green Building Council Europe Regional Network.

Kolejne kroki

24 miasta, które przystąpiły do projektu BUILD UPON2, wezmą udział w warsztatach dotyczących RSS zorganizowanych przez lokalne green building councils we współpracy z Climate Alliance, podczas których będą mogły zapoznać się szczegółowo z wypracowanym w ramach projektu narzędziem oraz przedyskutować bariery i szanse związane z wdrożeniem RSS w struktury administracyjne miasta.

Ponieważ wiele miast opracowuje w ramach Porozumienia Burmistrzów plany działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP), kilka miast pilotażowych już zaangażowanych w BUILD UPON2, pracuje również nad włączeniem RSS do swoich istniejących już planów oraz procedur sprawozdawczych.

Miasta, które dołączyły do projektu BUILD UPON2

  • Chorwacja: Zagreb, Sveti Ivan Zelina, Karlovac
  • Hiszpania: Zaragoza, Madrid, Sestao
  • Irlandia: Kilkenny, Cork, Laois
  • Polska: Ruda Śląska, Gliwice, Siemianowice Śląskie
  • Turcja: Sakarya, Gaziantep, Bursa, İzmir
  • Węgry: Budavár, Kispest
  • Wielka Brytania: Cambridge, Essex, Hammersmith & Fulham (okręg miejski w Londynie)
  • Włochy: Brescia, Pesaro, Rzym

Dołącz do BUILD UPON2

Projekt BUILD UPON² zaprasza miasta do przyłączenia się do przyłączenia się do inicjatywy. Opowiedz nam o inicjatywach dotyczących modernizacji, które realizujesz w swoim mieście, a które moglibyśmy przedstawić na forum europejskim.

Przeczytaj więcej o projekcie i skontaktuj się z zespołem projektu: https://plgbc.org.pl/projekty/build-upon-2/

Skip to content