• 15 listopada 2021

44 firmy sygnatariuszami Zobowiązania WorldGBC – Net Zero Carbon Buildings Commitment

44 firmy sygnatariuszami Zobowiązania WorldGBC – Net Zero Carbon Buildings Commitment

44 firmy sygnatariuszami Zobowiązania WorldGBC – Net Zero Carbon Buildings Commitment 1024 576 PLGBC

Podczas COP26 World Green Building Council (WorldGBC) ogłosiło poszerzenie ambicji 44 przedsiębiorstw jako sygnatariuszy zaktualizowanego Zobowiązania do budowania budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla (Net Zero Carbon Buildings Commitment), poprzez podejmowanie wiodących w sektorze działań w zakresie emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia.

Firmy te zobowiązały się do podjęcia wzmożonych działań w celu obniżenia emisyjności środowiska budowlanego w swoich portfoliach i działalności biznesowej, reprezentujących roczny obrót w wysokości 85 miliardów dolarów.

Do 2030 roku sygnatariusze zobowiązują się do:

  • Zmniejszenia operacyjnego śladu węglowego wszystkich nowych i istniejących aktywów budowlanych,
  • Osiągnięcia maksymalnej redukcji emisji dwutlenku węgla w przypadku nowych projektów i dużych renowacji, nad którymi mają bezpośrednią kontrolę,
  • Kompensowania śladu węglowego operacyjnego i wbudowanego, których nie da się ograniczyć,
  • Wsparcia szerszej redukcji emisji poprzez swoją działalność biznesową i informowanie o jej wpływie, aby umożliwić i przyspieszyć przejście całego sektora do zerowej emisji netto.

Środowisko budowlane jako kluczowe rozwiązanie dla klimatu

Globalny sektor budownictwa jest odpowiedzialny za 37% światowej emisji dwutlenku węgla, z czego 10% to węgiel wbudowany, pochodzący z materiałów i procesów budowlanych.

Aby utrzymać wzrost temperatury na świecie o nie więcej niż 1,5°C, zgodnie z Porozumieniem Paryskim, Koalicja #BuildingToCOP26 wezwała do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z budynków na świecie o połowę do 2030 r. oraz do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym cyklu życia wszystkich budynków nie później niż do 2050 r.

Zobowiązanie jest uznawane za inicjatywę wiodącą, a sygnatariusze za liderów projektu #RaceToZero. Sygnatariusze Zobowiązania efektywnie zmniejszają swój ślad węglowy operacyjny i wbudowany, stymulując innowacyjne podejście, rozwiązania i modele biznesowe niezbędne całemu sektorowi do osiągnięcia celów na rok 2050.

Net Zero Carbon Buildings Commitment

Zobowiązanie ma obecnie 156 sygnatariuszy, w tym 122 firmy i organizacje, 28 miast oraz 6 stanów i regionów. Przedsiębiorstwa i organizacje, które podpisały Zobowiązanie, odpowiadają za około 6,5 miliona emisji CO2 rocznie i mają ponad 300 miliardów dolarów rocznego obrotu.

Pełną listę sygnatariuszy Zobowiązania i ich Profile Zobowiązań można zobaczyć tutaj.

Działania sygnatariuszy Zobowiązania są komplementarne do #BuildingLife, europejskiego projektu regionalnego, który wspiera i przyspiesza realizację założeń Zielonego Ładu w sektorze budowlanym. Projekt doprowadzi do stworzenia unijnej mapy drogowej dotyczącej dekarbonizacji całego cyklu życia budynków, jak również dziesięciu krajowych map drogowych opracowanych przez green building councils (w tym PLGBC), co przyczyni się do zdynamizowania działań na rzecz klimatu w środowisku budowlanym.

Zobowiązanie stanowi jedną z dróg prowadzących do inicjatywy EP100, realizowanej przez Climate Group.

– Podczas COP26, ogłosiliśmy firmy i organizacje, które są liderami w branży środowiska zbudowanego (i nie tylko), w swoich wysiłkach, aby iść dalej i szybciej w kierunku dekarbonizacji. Zobowiązały się one do stosowania podejścia polegającego przede wszystkim na redukcji, zajmując się zarówno operacyjną, jak i wbudowaną emisją dwutlenku węgla. Działanie na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia budynku stanowi potężny katalizator w dążeniu do utrzymania w przyszłości temperatury 1,5°C, osiągnięcia Porozumienia Paryskiego i Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ramach Zobowiązania reprezentowane są wszystkie zainteresowane strony z całego cyklu życia budynku, których działalność gospodarcza i działania wpływają na redukcję emisji nie tylko w ich własnych budynkach. Ich wysiłki na rzecz dalszej transformacji rynku będą miały kluczowe znaczenie dla zwiększenia powszechności stosowania zasady „zero netto” i osiągnięcia naszych wspólnych celów – podkreśla Cristina Gamboa, CEO World Green Building Council.

Skip to content