• 25 kwietnia 2023

7 powodów, dla których warto obliczyć ślad węglowy firmy lub produktu

7 powodów, dla których warto obliczyć ślad węglowy firmy lub produktu

7 powodów, dla których warto obliczyć ślad węglowy firmy lub produktu 876 876 PLGBC

Materiał partnera

Zmiany klimatyczne są jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko, ludzie muszą zacząć postrzegać i oceniać prace produkcyjne, dystrybucyjne i konsumpcyjne w kontekście ich wpływu na środowisko naturalne, w tym na klimat. Obliczanie śladu węglowego firmy lub produktu może być skutecznym do tego narzędziem.

Istnieje wiele powodów, dla których należy obliczyć ślad węglowy produktu lub organizacji. Oto siedem z nich:

 1. Zwiększenie atrakcyjności dla klientów. Coraz więcej klientów biznesowych jest ekologicznie świadomych lub po prostu są zobligowani do wykazywania działań związanych z obliczaniem śladu węglowego. Aby zrealizować swoje cele, poszukują produktów z obliczonym śladem węglowym lub o niskim śladzie węglowym. Często już samo obliczenie śladu węglowego produktu może zwiększyć atrakcyjność produktu dla tych klientów. Dodatkowe podjęcie działań zmierzających do jego zmniejszenia będzie niewątpliwym atutem, który pomoże firmie w przyszłości zdobyć nowych klientów. Zwróć uwagę, że coraz większa część konsumentów jest skłonna zapłacić więcej za produkty przyjazne środowisku.
 2. Świadomość ekologiczna. Obliczenie śladu węglowego produktu pozwala nam zrozumieć jego wpływ na środowisko i rozwijać go w taki sposób, aby w przyszłości nasze produkty były bardziej przyjazne dla środowiska.
 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Obliczenie śladu węglowego produktu pomaga nam zidentyfikować miejsca w procesie produkcyjnym, w których można zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, co przyczyni się do ograniczenia globalnego ocieplenia. W końcu to biznes odpowiada za ponad połowę emisji GHG.
 4. Oszczędność energii i zasobów naturalnych Ziemi. Obliczenie śladu węglowego firmy lub produktu pozwala nam zidentyfikować miejsca w procesie produkcyjnym, w których można zmniejszyć zużycie energii, co przyczyni się do oszczędności kosztów i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Mając na uwadze, że energia tania już była, takie działania z pewnością będą odczuwalne w budżecie naszej firmy oraz mogą się przyczynić do poprawy konkurencyjności w przyszłości.
 5. Poprawa wizerunku firmy. Obliczenie śladu węglowego i podjęcie działań zmierzających do jego zmniejszenia może przyczynić się do poprawy wizerunku firmy jako przyjaznej dla środowiska i odpowiedzialnej społecznie. Zwróć uwagę, że ten temat jest bardzo istotny dla pokolenia Z, które już wkracza na rynek pracy. Chcąc posiadać w swoich szeregach najlepszych młodych kandydatów do pracy, nie powinieneś zaniedbywać aspektu ochrony klimatu lub środowiska.
 6. Wymagania prawne. W niektórych krajach lub branżach istnieją wymagania prawne dotyczące obliczania i raportowania śladu węglowego. Im wcześniej będziemy do tego celu przygotowani – tym łatwiej dostosujemy się do tworzonych regulacji prawnych, znacząco ograniczymy ryzyka prawne z tym związane.
 7. Przygotujesz swoją firmę do wdrożenia strategii transformacji klimatycznej (strategii dekarbonizacji). Bez obliczenia śladu węglowego nie będziesz w stanie ustalić celów i ich odpowiednio mierzyć.
Co to jest ślad węglowy organizacji lub produktu?

Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych, takich jak m.in. CO2, CH4 lub N2O, wyemitowanych do atmosfery w sposób bezpośredni lub pośredni na skutek działalności firmy lub w cyklu życia produktu, wyrażonych jako ekwiwalent CO2 (CO2e).

Dlaczego oblicza się ślad węglowy?

Obecnie, w Polsce czy szerzej, w Unii Europejskiej, firmy nie są zobligowane do obliczania śladu węglowego. Natomiast wiele firm, szczególnie tych największych, oczekuje od swoich kontrahentów biznesowych przedstawienia raportu śladu węglowego swojej organizacji oraz sprzedawanych produktów. Korporacje oczekują coraz częściej również wdrożenia polityki redukcji swojego śladu węglowego, ponieważ to pomaga im w realizacji własnych celów w dążeniu do neutralności klimatycznej.

Jednym z powodów obliczania śladu węglowego jest raportowanie do CDP (dawniej Carbon Disclosure Project).

Należy się spodziewać, że za kilka lat powszechne będzie obliczanie śladu węglowego dla produktów – od masła po lokomotywy. Zmiany w dyrektywach UE powoli idą w tym kierunku. Obecnie podstawą do wyznaczania śladu węglowego jest Porozumienie Paryskie zawarte 12 grudnia 2015 roku.

Jak oblicza się ślad węglowy?

Najpopularniejszymi metrologiami obliczania śladu węglowego w biznesie są wytyczne GHG Protocol lub normy ISO. Zawierają one konkretne i uniwersalne instrukcje do obliczania śladu węglowego i ścieżki wyboru kategorii, dla których zostanie obliczony.

Jak redukować ślad węglowy?

Dobrą praktyką jest, aby raport z obliczenia śladu węglowego zawierał również plan redukcji oddziaływania firmy na klimat. Jest wiele działań, które zmniejszają nasz wpływ na klimat.

Poniżej krótka lista przykładów najprostszych do wdrożenia:

 • zmiana dostawcy energii elektrycznej na OZE;
 • ograniczenie zużycia energii – poprawa efektywności energetycznej budynków i produkcji;
 • sukcesywna wymiana floty samochodowej na przyjazną środowisku;
 • zmiany opakowań swoich produktów na bardziej przyjazne klimatowi;
 • zmiana dostawców produktów na te o mniejszym wpływie na klimat lub bliższe naszej lokalizacji.

Opracowanie: EXERGY

Skip to content