• 20 sierpnia 2021

BUILD UPON2 Virtual Summit

BUILD UPON2 Virtual Summit

BUILD UPON2 Virtual Summit 1024 576 PLGBC

Jest to wydarzenie organizowane w ramach pierwszego dnia World Green Building Week 2021. Build Upon Summit zgromadzi liderów przemysłu, sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego. Tematem przewodnim będzie współpraca liderów nad realizacją idei unijnej fali modernizacji i założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Wydarzenie odbędzie się 20 września br. online. Organizatorem jest World Green Builiding Council.

BUILD UPON2 Summit jest wydarzeniem organizowanym w ramach programu unijnego #BuildUpon, którego partnerem jest m.in. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Wśród ośmiu europejskich pilotażowych miast w programie znalazło się miasto Rybnik. W gronie miast obserwujących są Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Gliwice.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną prace programu BUILD UPON2, którego celem jest wzmocnienie pozycji miast jako kluczowych podmiotów wspierających falę modernizacji oraz stworzenie ram oceny wszystkich korzyści płynących z modernizacji budynków.

Build Upon2 Summit stanie się również forum wymiany pomysłów i inspiracji w obszarze zwiększania wysiłków podejmowanych przez podmioty sektora publicznego i prywatnego w celu sprostania ogromnemu wyzwaniu, jakim jest modernizacja.

Zapraszamy do udziału w dwóch moderowanych sesjach plenarnych, które skupią się na szerszym zagadnieniu modernizacji budynków oraz roli miast. Odbędą się także sesje tematyczne poświęcone kluczowym kwestiom związanym z wyzwaniem, jakim jest modernizacja europejskich zasobów budowlanych.

Szczyt będzie miał formę wirtualnej konferencji z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi.

Udział jest bezpłatny.