• 2 lipca 2021

Advancing Net Zero Status Report 2021

Advancing Net Zero Status Report 2021

Advancing Net Zero Status Report 2021 1024 578 PLGBC

Raport przedstawia działania podejmowane przez całą sieć green building councils (GBCs), w tym 27 GBCs (także Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC) uczestniczących w globalnym programie WorldGBC – Advancing Net Zero, a także przez sygnatariuszy zobowiązania do budowania budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla (Net Zero Carbon Buildings Commitment).

Zaprezentowano również sylwetki naszych kluczowych partnerów oraz podejmowane na rynku działania, wspierające misję WorldGBC: 100% budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Raport zawiera m.in.:

  • Przykłady wiodących działań GBCs.
  • Trendy i innowacje Net Zero na poziomie legislacyjnym i technologicznym oraz sekcję obalającą mity, która odnosi się do powszechnych błędnych przekonań na temat budynków Net Zero.
  • Inspirujące przykłady wprowadzania idei budynków Net Zero do działań sygnatariuszy zobowiązania.
  • Lista wszystkich aktualnych sygnatariuszy programu Advancing Net Zero oraz podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego roku.
  • Aktualne informacje o globalnych działaniach WorldGBC na rzecz klimatu w związku z COP26, wkład w realizację programu COP26.
  • Artykuł o tym, jak rząd Szkocji realizuje swoje zobowiązanie dotyczące budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla, podkreślając cele strategiczne i wiodące działania w kierunku COP26 i nie tylko.
  • Przemyślenia i przykłady inicjatyw, projektów i programów od naszych partnerów, przedstawiające rosnącą ofertę wartości dla budownictwa o zerowym bilansie emisji.

Premiera raportu odbyła się w czerwcu 2021 r.