Andrzej Romanowski jest pierwszym w Polsce uprawnionym audytorem EDGE oraz ekspertem EDGE. Jest także akredytowanym audytorem Passive House, BREEAM New Construction International Assessor, posiada doświadczenie w commissioningu, modelowaniu energetycznym i analizach energetycznych kilkudziesięciu obiektów w Polsce, Rosji i USA.

EDGE (“Excellence in Design for Greater Efficiencies”) jest nowym standardem i systemem certyfikacji ekologicznych obiektów, oferowanym wspólnie przez IFC i GBCI. W systemie EDGE można certyfikować zarówno nowopowstające, jak i istniejące obiekty. Aby ubiegać się o certyfikat, obiekt musi zapewnić minimum 20% oszczędności energii, 20% oszczędności wody oraz 20% oszczędności emisji gazów cieplarnianych. Ze względu na prostszy proces certyfikacji, EDGE jest świetnym kandydatem dla certyfikacji obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych.

Podobne informacje