• 11 grudnia 2020

ARUP w gronie 18 nowych sygnatariuszy Net Zero Carbon Buildings Commitment

ARUP w gronie 18 nowych sygnatariuszy Net Zero Carbon Buildings Commitment

ARUP w gronie 18 nowych sygnatariuszy Net Zero Carbon Buildings Commitment 1024 512 PLGBC

W piątą rocznicę podpisania porozumienia paryskiego, do Net Zero Carbon Buildings Commitments przystąpiły nowe organizacje i firmy, wśród nich Arup – Członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Obecnie zobowiązanie podjęło 128 sygnatariuszy.

W przeddzień piątej rocznicy podpisania porozumienia paryskiego, World Green Building Council (WorldGBC) poinformowało o 18 nowych przedsiębiorstwach i organizacjach wśród sygnatariuszy Net Zero Carbon Buildings Commitment.

WorldGBC i dziewięć międzynarodowych organizacji wystosowały do prezydenta COP26, Alka Sharmy, list z prośbą o zorganizowanie Dnia Środowiska Budowlanego podczas COP26.

Net Zero Carbon Buildings Commitment, wiodąca inicjatywa klimatyczna w środowisku budowlanym, poszerza grono sygnatariuszy. Uzupełniając inicjatywy takie jak Race To Zero i Science Based Targets, sygnatariusze podejmują działania w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto najpóźniej do 2030 r.

W kontekście COP26 projekt WorldGBC, Net Zero Carbon Buildings Commitment, to ważny sygnał w kierunku zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Obecnie tworzy go 128 sygnatariuszy, w tym 94 przedsiębiorstw i organizacji, 28 miast oraz 6 państw i regionów. Wspólnie z sygnatariuszami będziemy pracować nad tym, aby budować zrównoważone budynki dla wszystkich i wszędzie – podkreśla Cristina Gamboa, CEO World Green Building Council.

Wśród nowych sygnatariuszy jest firma Arup, Członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Arup jako międzynarodowa firma świadcząca profesjonalne usługi, zobowiązała się do zredukowania poziomu emisji dwutlenku węgla netto do zera do 2030 r. we własnym portfolio w 33 krajach, opowiadając się za transformacją przemysłu i stawiając na pierwszym miejscu na dekarbonizację, dostosowanie i odporność wszystkich swoich projektów.