• 25 lutego 2022

Audytorka arch. Anna Pawłowska o certyfikacie ZIELONY DOM

Audytorka arch. Anna Pawłowska o certyfikacie ZIELONY DOM

Audytorka arch. Anna Pawłowska o certyfikacie ZIELONY DOM 940 788 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zebrało wypowiedzi akredytowanych audytorów certyfikacji ZIELONY DOM na temat certyfikatu. Dlaczego warto certyfikować budynek mieszkalny? Jakie korzyści niesie za sobą certyfikat? Jaka jest rola audytora w tym procesie? 

Konieczność wykorzystania istniejącej tkanki budowlanej to temat, o którym coraz więcej mówi się w kontekście budownictwa zrównoważonego. Wynika to z faktu, że sama produkcja materiałów budowlanych odpowiedzialna jest za zużycie energii i emisję dwutlenku węgla na poziomie nawet kilkunastu procent w skali danego kraju, a zużycie surowców niezbędnych do ich wytworzenia stanowi rocznie 40-50% globalnego wydobycia. Już dość powszechnie wykorzystuje się tłuczeń rozbiórkowy (np. na podbudowy drogowe), cegłę, dachówki, elementy drewniane – szczególnie, gdy do czynienia mamy z obiektami podlegającymi przebudowie, rozbudowie czy odbudowie. W tym zakresie certyfikacja ZIELONY DOM promuje realizację inwestycji w oparciu o rewitalizację i rozbudowę istniejących zabudowań oraz wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Dodatkowo, wspierając proces decyzyjny zaleca m.in. opracowanie środowiskowej oceny budynku (LCA – Life Cycle Assessment), która polega na ocenie efektów, jakie dany budynek wywiera na środowisko w całym cyklu życia – od wydobycia surowców i wytworzenia materiałów budowlanych, poprzez ich transport, wbudowanie, użytkowanie, rozbiórkę. Analizując wariantowe rozwiązania, inwestor – przy wsparciu zespołu projektowego – może świadomie wybrać najkorzystniejsze pod względem środowiskowym rozwiązania. − arch. Anna Pawłowska, Project & CSR Manager, audytor certyfikacji ZIELONY DOM

Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska, wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi.

Dowiedz się więcej i certyfikuj budynek mieszkalny: zielonydom.plgbc.org.pl

Skip to content