• 4 marca 2022

Audytorka Jolanta Panas o certyfikacie ZIELONY DOM

Audytorka Jolanta Panas o certyfikacie ZIELONY DOM

Audytorka Jolanta Panas o certyfikacie ZIELONY DOM 940 788 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zebrało wypowiedzi akredytowanych audytorów certyfikacji ZIELONY DOM na temat certyfikatu. Dlaczego warto certyfikować budynek mieszkalny? Jakie korzyści niesie za sobą certyfikat? Jaka jest rola audytora w tym procesie? 

Certyfikat ZIELONY DOM to pierwszy w Polsce wielokryterialny system certyfikacji budownictwa mieszkaniowego dostosowany do polskich realiów, przyznawany dla nowopowstających budynków jedno- i wielorodzinnych. Jest to ustrukturyzowane narzędzie, które z całą pewnością przyczyni się do rozpowszechniania w polskim sektorze mieszkaniowym idei budownictwa zrównoważonego, w szczególności budownictwa o zerowym śladzie węglowym netto, tj. takiego, którego wbudowany i operacyjny ślad węglowy w całym cyklu życia budynku jest równy zero. W procesie certyfikacji ZIELONY DOM inwestycje mieszkaniowe są oceniane w sześciu kategoriach (zarządzanie inwestycją, miejsce i lokalizacja, materiały i zasoby, zdrowie i komfort użytkownika, gospodarowanie wodą, optymalizacja zużycia energii) z możliwością uzyskania jednego z czterech poziomów certyfikacji. Współpraca z akredytowanym audytorem, poprzez optymalizację dostępnych rozwiązań, ma za zadanie ułatwić przejście przez cały proces, w celu osiągnięcia jak najlepszego poziomu certyfikacji. Certyfikat ZIELONY DOM to milowy krok w kierunku dekarbonizacji rynku mieszkaniowego w Polsce! − Jolanta Panas, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości, z uprawnieniami do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, Starszy Specjalista ds. Nieruchomości STRABAG BRVZ Sp. z o.o.

Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska, wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi.

Dowiedz się więcej i certyfikuj budynek mieszkalny: zielonydom.plgbc.org.pl

Skip to content