• 10 lutego 2022

Audytor Maciej Waszczuk o certyfikacie ZIELONY DOM

Audytor Maciej Waszczuk o certyfikacie ZIELONY DOM

Audytor Maciej Waszczuk o certyfikacie ZIELONY DOM 940 788 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zebrało wypowiedzi akredytowanych audytorów certyfikacji ZIELONY DOM na temat certyfikatu. Dlaczego warto certyfikować budynek mieszkalny? Jakie korzyści niesie za sobą certyfikat? Jaka jest rola audytora w tym procesie? 

Aby pozyskać certyfikat ZIELONY DOM, na każdym etapie inwestycji muszą zostać wypełnione określone kryteria oceniane w systemie punktowym przez jednostkę certyfikującą (PLGBC). Sposób prowadzenia inwestycji oraz weryfikacja spełnienia kryteriów gwarantują powstanie budynków zapewniających niskie koszty eksploatacji, komfort i dobre samopoczucie, oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Stosuje się w nich ekologiczne materiały bezpieczne dla mieszkańców i otoczenia. Podczas realizacji inwestor korzysta ze wsparcia audytorów akredytowanych przez PLGBC. To niezależni specjaliści o ogromnym doświadczeniu i wiedzy w zakresie budownictwa ekologicznego, których zadaniem jest merytoryczne wsparcie procesu inwestycji i zakończenie go przyznaniem certyfikatu. Certyfikat ZIELONY DOM wzoruje się m.in. na systemach BREEAM, LEED, znanych z rynku nieruchomości komercyjnych, na którym certyfikowane w nich budynki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wymagających inwestorów, poszukujących energooszczędnych obiektów stworzonych i eksploatowanych z poszanowaniem środowiska naturalnego. Potwierdzeniem właściwego wyboru jest dla nich certyfikat wydany dla obiektu przez uznaną jednostkę certyfikującą, taką jak PLGBC. Po komercyjnych, przyszedł czas na budynki mieszkalne posiadające certyfikat ZIELONY DOM. − Maciej Waszczuk, EBDN Project Maciej Waszczuk, audytor certyfikacji ZIELONY DOM

Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska, wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi.

Dowiedz się więcej i certyfikuj budynek mieszkalny: zielonydom.plgbc.org.pl