• 1 kwietnia 2022

Audytorka arch. Anna Pawłowska o certyfikacie ZIELONY DOM

Audytorka arch. Anna Pawłowska o certyfikacie ZIELONY DOM

Audytorka arch. Anna Pawłowska o certyfikacie ZIELONY DOM 940 788 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zebrało wypowiedzi akredytowanych audytorów certyfikacji ZIELONY DOM na temat certyfikatu. Dlaczego warto certyfikować budynek mieszkalny? Jakie korzyści niesie za sobą certyfikat? Jaka jest rola audytora w tym procesie? 

Niewątpliwą zaletą procesu certyfikacji ZIELONY DOM jest propagowanie tzw. projektowania zintegrowanego, nastawionego na multidyscyplinarną analizę zagadnień proekologicznych w całym cyklu opracowania dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji. Takie podejście zdecydowanie ukierunkowuje działania wielobranżowego zespołu projektowego na wypracowanie optymalnych rozwiązań, mających uzasadnienie środowiskowe i ekonomiczne dla konkretnej inwestycji. Projektowanie zintegrowane to zatem coś więcej niż tylko powtarzalne rozwiązania techniczne i technologiczne pozwalające zredukować zużycie energii i ograniczyć emisje z budynków – to sposób działania, który pozwala trafnie zdefiniować (a w trakcie procesu projektowego systematycznie weryfikować) założenia do projektu inwestycji zlokalizowanej na konkretnej nieruchomości, usytuowanej w określony sposób względem stron świata, w ramach lokalnego ekosystemu, klimatu, z dostępem do konkretnej infrastruktury. Zatem finalnie przyjęte rozwiązania są rezultatem wszechstronnej analizy i składają się na ostateczny, również pod względem architektonicznym, kształt inwestycji. − arch. Anna Pawłowska, Project & CSR Manager, audytorka certyfikacji ZIELONY DOM

Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska, wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi.

Dowiedz się więcej i certyfikuj budynek mieszkalny: zielonydom.plgbc.org.pl

Skip to content