• 11 marca 2022

Audytorka Katarzyna Czyżewska o certyfikacie ZIELONY DOM

Audytorka Katarzyna Czyżewska o certyfikacie ZIELONY DOM

Audytorka Katarzyna Czyżewska o certyfikacie ZIELONY DOM 940 788 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zebrało wypowiedzi akredytowanych audytorów certyfikacji ZIELONY DOM na temat certyfikatu. Dlaczego warto certyfikować budynek mieszkalny? Jakie korzyści niesie za sobą certyfikat? Jaka jest rola audytora w tym procesie? 

Audytor certyfikacji ZIELONY DOM ma za zadanie sprawnie przeprowadzić inwestora, projektanta i wykonawcę przez proces uzyskania certyfikatu. Przebieg certyfikacji ułatwia zaangażowanie audytora już na etapie koncepcji, tak by projekt od początku uwzględniał konkretne wytyczne. Rola audytora jest złożona i polega nie tylko na przekazaniu wytycznych certyfikacji wszystkim zaangażowanym stronom, ale także na pomocy w wyborze optymalnego zestawu kryteriów do spełnienia, zebraniu odpowiednich dowodów, kontakcie z jednostką certyfikującą. W mojej ocenie, kluczem do sukcesu jest zrozumienie, że nadrzędnym celem jest powstanie zrównoważonego budynku, dobrego zarówno dla jego użytkowników, jak i dla środowiska. Certyfikacja ma w tym tylko pomóc poprzez konkretne mierzalne kryteria oraz wsparcie licencjonowanego audytora. Niestety w Polsce często jeszcze pokutuje przekonanie, że certyfikacja komplikuje i wydłuża proces inwestycyjny. Z mojego doświadczenia wynika, że certyfikacja działa jak nawigacja, ułatwia podejmowanie decyzji projektowych i skraca drogę do celu.− Katarzyna Czyżewska, Starszy Konsultant ds. zrównoważonego budownictwa w Sweco, od 2014 r. uprawniony Asesor LEED AP BD+C, od 2020 Audytor certyfikacji ZIELONY DOM oraz od 2021 z kwalifikacjami BREEAM Communities

Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska, wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi.

Dowiedz się więcej i certyfikuj budynek mieszkalny: zielonydom.plgbc.org.pl

Skip to content