• 21 grudnia 2023

Autodesk BIM DAYS 2023 za nami

Autodesk BIM DAYS 2023 za nami

Autodesk BIM DAYS 2023 za nami 1024 683 PLGBC

Materiał partnera

Za nami dziewiąta już edycja BIM DAYS, w tym roku pod hasłem Ekosystem danych. Dyskusje toczyły się wokół rosnącej cyfryzacji przedsiębiorstw z całej branży, zrównoważonego rozwoju, którego założenia są coraz częściej wplatane w inwestycje oraz danych i współpracy opartej o ich wykorzystanie. W konferencji, w trybie stacjonarnym i online, wzięło udział 1000 osób. PLGBC było Patronem wydarzenia.

– Konferencja BIM DAYS 2023 pokazała, jak bardzo wszystkie podmioty zaangażowane w proces inwestycyjny potrzebują wspólnego ekosystemu wymiany danych. Skuteczna komunikacja w całym procesie wpływa na jakość projektu, ograniczenie liczby błędów. Z kolei dane, ich analiza pozwolą na optymalizację i podnoszenie produktywności w branży. Rosnące zainteresowanie ze strony wykonawców, inwestorów i zarządców nieruchomości daje szansę na większą współpracę, właśnie w oparciu o dane – podsumowała Agnieszka Staniewicz, Account Based Marketing Manager, Autodesk.

Przyszłość to chmura i dostęp do informacji

W wystąpieniu otwierającym konferencję Yuri van de Laak, Director, AEC+O Sales, DACH & Eastern Europe, Autodesk, przedstawił ewolucję, którą przeszło i przechodzi projektowanie i wspomagany cyfrowo proces budowlany. Dzięki nowemu podejściu do projektowania i zarządzaniu danymi w chmurze obecnie mówimy o kompleksowym zarządzaniu informacją o budynku w całym jego cyklu życia, z czego czerpać korzyści mogą wszyscy uczestnicy procesu budowlano-inwestycyjnego.

Cyfryzacja, zrównoważone budownictwo, wykorzystanie danych

Trzy debaty, które stanowiły oś pierwszego dnia konferencji tematyką skupiły się wokół najciekawszych i najbardziej palących kwestii poruszających środowisko.

Debatę otwierającą „Transformacja cyfrowa – strategia czy walka na pilotażach” poprowadził Przemysław Nogaj, Territory Account Sales Executive Poland w Autodesk. Jak wygląda poziom cyfryzacji polskich przedsiębiorstw? Kto jest inicjatorem zmian? Jak lepiej wykorzystywać dane powstające w trakcie procesu budowlanego? – na takie pytania odpowiedzi szukali zaproszeni paneliści.

Nowym punktem w agendzie była sesja poświęcona produkcji dla branży budowlanej, szczególnie istotnej w kontekście mierzenia wbudowanego śladu węglowego. Jest to zagadnienie wymagające współpracy całego rynku. Nie mogło obejść się bez zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju, ponieważ szacuje się, że budownictwo jest odpowiedzialne za ok. 40 proc. światowej emisji CO2. W panelu prowadzonym przez Magdalenę Wojtas z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wyraźnie przewijał się motyw dużej roli prawodawstwa i powiązanych z nim zmian w procesie projektowym, budowlanym i inwestycyjnym, ale także możliwości wspierania projektowania odpowiedzialnego środowiskowo przez nowe rozwiązania informatyczne.

Trzecia debata poświęcona była zagadnieniom związanym z wykorzystaniem danych i współpracy między poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego. Dzięki obecności wśród dyskutantów przedstawicieli projektantów, generalnych wykonawców i inwestorów można było przyjrzeć się temu tematowi ze wszystkich stron.

Tematyka dla wszystkich uczestników procesu budowlanego

Na uwagę zasługuje bardzo szeroki zakres tematyczny. Prelegenci pokazywali w jaki sposób wdrażać BIM w organizacji, jak zarządzać zespołem pracującym w BIM, ale również jak optymalizować i automatyzować pracę. Znaczącym wątkiem była współpraca, w tym w oparciu o platformę CDE. Zainteresowanie wzbudził również blok tematyczny z prezentacjami poświęconymi stosowaniu BIM w branży retail.

– Dużą i ważną częścią BIM DAYS są zawsze prezentacje oparte na doświadczeniach użytkowników rozwiązań Autodesk. Tak też było w tym roku. Liczymy, że przyszłoroczna konferencja będzie równie ciekawa pod tym względem i już teraz zapraszamy do aktywnego udziału. Rozwój płaszczyzny wymiany doświadczeń i edukacja rynku to wartość dodana każdej z edycji BIM DAYS – mówi Agnieszka Staniewicz.

 

Opracowanie: Autodesk

Skip to content