• 17 lutego 2023

Badanie kwalifikacji i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce

Badanie kwalifikacji i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce

Badanie kwalifikacji i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce 450 300 PLGBC

Partnerzy biorący udział w projekcie BUILD UP Skills II Poland (współfinansowanym z programu LIFE) zapraszają do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie opinii o stanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków, odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów i pracowników budowlanych w Polsce.

Ankieta zawiera pytania skierowane do pięciu grup respondentów będących przedstawicielami:

  1. Pracodawców branży budowlanej (w tym audytorzy i eksperci energetyczni);
  2. Pracowników branży budowlanej (w tym audytorzy i eksperci energetyczni);
  3. Jednostek edukacyjnych (wszystkie poziomy) wspierających kształcenie i szkolenie kadr dla budownictwa (system szkolny i pozaszkolny);
  4. Stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych wspierających rozwój budownictwa;
  5. Władz centralnych, samorządowych, organów regulacyjnych i decyzyjnych w sektorze edukacji, pracy lub budownictwa.

Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki nie zawierają informacji pozwalających zidentyfikować respondenta. Orientacyjny czas wypełnienia kwestionariusza wynosi 15 minut.

Skip to content