• 1 lipca 2021

Beton CEMEX na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa

Beton CEMEX na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa

Beton CEMEX na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa 1024 682 PLGBC

Materiał Partnera

CEMEX dostarcza specjalistyczny beton o obniżonym składzie węglowym na budowę Północnej Obwodnicy Krakowa. Wykorzystanie tego rozwiązania pozwala obniżyć ślad węglowy, jest też potwierdzeniem zaangażowania CEMEX w działania na rzecz ochrony klimatu.

Północna Obwodnica Krakowa będzie liczyła 12,327 km. Inwestycja zostanie zrealizowana w trzech etapach. Budowany obecnie odcinek, na który materiały od października ubiegłego roku dostarcza CEMEX, będzie obejmował dwa tunele w miejscowościach Zielonki i Bosutów.
Do budowy tuneli, wykonywanych w technologii podstropowej, zostanie wykorzystanych kilka rodzajów specjalnie zaprojektowanych przez CEMEX mieszanek betonowych.
CEMEX dostarcza beton w różnych klasach wytrzymałości i o różnych parametrach trwałościowych.
Na potrzeby wykonania stropów i ścian tuneli dostarczona zostanie specjalistyczna mieszanka betonowa o niskim śladzie węglowym przeznaczona do budowy masywnych elementów konstrukcji budowlanych. CEMEX dostarczy również mieszanki betonowe na nawierzchnie w tunelach, a na pozostałe obiekty także: betony zwykłe konstrukcyjne, beton mostowy oraz beton do wykonania pali typu CFA i TVB.

– Północna Obwodnica Krakowa to bardzo ważny projekt. Duże znaczenie dla powodzenia inwestycji ma jakość wykorzystywanych mieszanek betonowych. Z myślą o powstających tunelach, zespół technologów betonu z CEMEX zaprojektował specjalne mieszanki o najwyższych parametrach trwałościowych, jak również mieszanki o obniżonym śladzie węglowym dedykowane do wykonania stropów tuneli, o przekroju dochodzącym do 2 m – mówi Michał Grys, Dyrektor Pionu Materiały w CEMEX Polska. – Wszystkie mieszanki wykorzystywane podczas budowy charakteryzują się doskonałymi parametrami i zostały przygotowane z uwzględnieniem specyfiki inwestycji – dodaje.

Mieszanki betonowe, które trafią na budowę obwodnicy, powstaną w dwóch mobilnych wytwórniach betonu zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa – w Bosutowie i Zielonkach.

O inwestycji

Zakres robót obejmuje m.in. budowę drogi ekspresowej S52 od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice wraz z obiektami inżynierskimi, budowę trzech nowych węzłów i rozbudowę istniejącego węzła Modlnica oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Budowa ma zostać zakończona w 2023 roku. Inwestycja, która powstaje w ciągu drogi ekspresowej S52, połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie Krakowa (A4, DK 79, DK 94, S7). Ocenia się, że odciąży ona III obwodnicę miasta, co w perspektywie poprawi przepustowość układu drogowego stolicy Małopolski.¹

Ten ważny dla Krakowa projekt infrastrukturalny jest przykładem działań podjętych przez CEMEX w kierunku realizacji strategii klimatycznej CEMEX „Przyszłość w Działaniu”, której celem jest osiągnięcie 55% redukcji emisji CO2 do 2030 roku. CEMEX to pierwsza firma w branży, która ogłosiła swoje zobowiązanie dotyczące redukcji emisji CO2 o co najmniej 55% w swojej działalności w Europie do 2030 r., zgodnie z zobowiązaniami Unii Europejskiej. Przed podjęciem tego zobowiązania CEMEX osiągnął już blisko 35% redukcji emisji do 2020 r.

¹ źródło: www.gddkia.pl, www.s52-polnocnaobwodnicakrakowa.pl/