fbpx

Green Up Bioróżnorodność

BIORÓŻNORODNOŚĆ

działania wspierające/propagujące/rozwijające bioróżnorodność
#PLGBCgreenUP #PLGBCbiodiversity

Zobacz jak CEMEX Polska wspiera rozwój bioróżnorodności
W Cementowniach CEMEX w Chełmie i Rudnikach, na terenie których zauważono chroniony gatunek – pustułkę Falco tinnunculus, firma wdrożyła kompleksowy projekt jej ochrony.
CEMEX zamontował łącznie 8 skrzynek lęgowych dla ptaków i 4 kamery, dzięki którym transmisja z gniazd dostępna jest na żywo w internecie. Firma zaprosiła do współpracy ornitologów, którzy przebadali i zaobrączkowali pisklęta, a jednemu z osobników zamontowali nadajnik GPS monitorujący trasę jego wędrówki.
Dodatkowo CEMEX prowadził edukacje ekologiczną o pustułkach wśród pracowników, lokalnej społeczności i internautów.
Zobacz jak Kwadratura wspiera rozwój bioróżnorodności
Kwadratura we współpracy z firmą Patwater Sp. z o.o. i Markiem Piwowarskim zrealizowała dość nietypowy obiekt – pływającą saunę. To obiekt, który ma promować wśród mieszkańców Warszawy odpoczynek w otoczeniu natury i zachęcać do odwiedzania Portu Czerniakowskiego. Panoramiczne okno zwrócone jest na dziki brzeg rzeki, gdzie żyją bobry, wydry i rzeczne ptaki.
Zobacz jak ŁĄKI KWIETNE wspierają rozwój bioróżnorodności
Łąki kwietne to prawdziwe hotspoty bioróżnorodności. Utrata różnorodności biologicznej to jeden z najpoważniejszych antropogenicznych problemów, a utrata gatunków postępuje w zastraszającym tempie. Zamieniając uciążliwe trawniki na pożyteczne kwiaty, wzbogaca się środowisko naturalne, ratuje ginące zapylacze i pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie ludzi. Dzikie kwiaty mają ogromną moc, wystarczy garść nasion i słoneczne miejsce.
Zobacz jak CEMEX Polska wspiera rozwój bioróżnorodności
W Cementowni CEMEX w Chełmie założono dwie łąki kwietne o powierzchni około 4000 m2 każda. Łąki kwietne pełnią wiele ważnych funkcji ekologicznych – retencjonują wodę ograniczając utratę wilgoci z gleby, a także wyłapują z powietrza pyły i szkodliwe substancje zapewniając lepszą jego jakość. Dodatkowo wspierają ochronę zapylaczy, szczególnie pszczół, dla których brak odpowiedniego środowiska jest jednym z powodów masowego wymierania. Wśród wysianych w Cementowni Chełm roślin znalazło się aż 60 gatunków, w tym liczne rośliny miododajne, zapewniające zapylaczom bazę pokarmową przez cały sezon.
Zobacz jak Kwadratura wspiera rozwój bioróżnorodności
Projektowane przez pracownię obiekty mają w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. Już sam proces budowy nie powinien być niszczycielski dla otaczającej teren przyrody. Przykładem może być Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej - Stacja Terenowa UW w Urwitałcie, powstające dzięki współpracy z inwestorem, dla którego dobro przyrody jest szczególnie ważne. Fotokomórka przy placu budowy rejestruje rozmaite zwierzęta: lisy, sarny, wilki itp. przychodzące w pobliże miejsca powstawania nowego obiektu. Teren budowy, m. in. dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych, w minimalnym stopniu ingeruje we florę i faunę.
Zobacz jak NG Concept wspiera rozwój bioróżnorodności
W NG Concept projekt zagospodarowania zieleni, w myśl polityki CSR firmy, powstaje już na etapie koncepcji. Zgodnie z wymogami certyfikacji realizowanych na wszystkich obiektach (HQE oraz LEED), roślinność jest lokalna, nieinwazyjna, preferencyjnie łąkowa, niewymagająca nawadniania i ekscesywnego utrzymania. Wprowadzane jest wiele gatunków, aby utrzymać lokalną bioróżnorodność na wielohektarowym obszarze centrum logistycznego. Utrzymanie naturalnej flory z sukcesem zachęca lokalne gatunki fauny do powrotu na przekształcone tereny, a działy utrzymania zapewniają spokojną koezgystencję.