• 19 stycznia 2021

Brownfield: Panattoni prowadzi rozbiórki starych konstrukcji poprzemysłowych pod nowe parki City

Brownfield: Panattoni prowadzi rozbiórki starych konstrukcji poprzemysłowych pod nowe parki City

Brownfield: Panattoni prowadzi rozbiórki starych konstrukcji poprzemysłowych pod nowe parki City 1024 768 PLGBC

Materiał Partnera

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, przywraca do życia stare tereny poprzemysłowe. W ramach inwestycji typu brownfield deweloper realizuje w ten sposób zasady gospodarki cyrkularnej, spójne z przyjętą przez firmę strategią zrównoważonego rozwoju Go Earthwise with Panattoni. W tego typu inwestycjach recyklingowi poddawane jest już nawet 90% odpadów. Najnowsze z nich to rozbiórka starej cementowni na terenie Nowej Huty, w miejscu której powstanie City Logistics Kraków I o powierzchni 36 500 mkw., oraz budowa parku na terenie dawnego elewatora zbożowego w centrum Konina. Realizacje typu brownfield stanowią już ponad 10% wszystkich inwestycji Panattoni i bardzo szybko zwiększają swój udział.

Tereny poprzemysłowe cieszą się coraz większą popularnością, nie tylko ze względu na swoje położenie, ale również dzięki temu, że inwestycje na nich doskonale wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym (cyrkularną). Jej założenia są jednym z filarów realizowanej przez firmę strategii zrównoważonego rozwoju – Go Earthwise with Panattoni – bo takie działania przyczyniają się do znaczącego ograniczenia ilości odpadów. Materiały z rozbiórki traktowane są jako półprodukty i wykorzystywane ponownie na etapie budowy lub w innych procesach. Pozwala to na zmniejszenie ilości powstających odpadów, ograniczenie zużycia nowych surowców, a także nie obciąża istniejących składowisk odpadami, które można wykorzystać wtórnie. Inwestycje na terenach poprzemysłowych sprowadzają się jednak nie tylko do wykorzystania materiałów budowlanych z rozbieranych budynków w nowych.

Największymi wyzwaniami są kwestie środowiskowe. Tereny poprzemysłowe to zazwyczaj zdegradowane, leżące odłogiem obszary z długoletnią historią i przede wszystkim często z zanieczyszczonymi gruntami i wodami gruntowymi. Wymagają rozbiórek, ale także i remediacji zanieczyszczonej ziemi, by ograniczyć ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi – wyjaśnia Piotr Kociołek, Environmental Director w Panattoni.

Przykładem takich działań Panattoni jest rozpoczęta właśnie rozbiórka starego zakładu produkcji betonu w Nowej Hucie (Kraków) przy ul. Cementowej. Zanim do tego doszło, sprawdzona została przemysłowa historia tego terenu oraz pobrano próbki gruntu i wody, by sprawdzić stopień ich zanieczyszczenia. Cała konstrukcja żelbetowa rozbieranej cementowni jest poddawana recyklingowi – stal odzyskiwana i wysyłana do huty jako złom, a beton ponownie kruszony i przerabiany na kruszywo, które jest dodatkiem do materiałów budowlanych nowego parku – City Logistics Kraków I o łącznej powierzchni 36 500 mkw. Pierwszy z budynków, o powierzchni 14 500 mkw., będzie gotowy już we wrześniu przyszłego roku i ma pierwszego najemcę. Operator logistyczny InPost zajmie w nim 9000 mkw. Kolejny z budynków, o powierzchni 22 000 mkw., powstanie nieco później.

Rozpoczęła się też budowa parku na terenie starego elewatora zbożowego w centrum Konina. Wysoki i zaniedbany obiekt – o wysokości jedenastu pięter, z masztami i stacjami bazowymi telefonii na dachu – był widoczny niemal zewsząd i szpecił panoramę miasta. W ramach rewitalizacji tego obszaru stary elewator rozebrano (wieżę wyburzono metodą pirotechniczną) a surowce z rozbiórki poddano recyklingowi. Grunt z kolei poddano remediacji, bo na terenie obiektu znajdowała się też stara stacja paliw. Na oczyszczonym obszarze powstał już pierwszy, nowy budynek o powierzchni 6 500 mkw., a kolejne są w planach.
Tym samym stare zdegradowane tereny w Krakowie i Koninie zostaną poprzez przebudowę ponownie przywrócone do życia. Zyskają na tym mieszkańcy, gdyż taka inwestycja oznacza nowe miejsca pracy. Zyska też okolica, bo działania rewitalizacyjne i remediacyjne przyczyniają się do ochrony powierzchni ziemi, a nowe budynki, w przeciwieństwie do starych, będą spełniały wysokie wymagania środowiskowe. Zgodnie z przyjętą przez Panattoni strategią zrównoważonego rozwoju oba parki zostaną ocenione pod kątem ich wpływu na środowisko i poddane certyfikacji BREEAM przynajmniej na poziomie Very Good.

Projekty, które powstają na terenach poprzemysłowych stanowią już ponad 10 proc. wszystkich inwestycji Panattoni i bardzo szybko zwiększają swój udział. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. inwestycje typu brownfield stanowiły aż 35% oddanej do użytku powierzchni. Przykładem innych tego typu realizacji jest np. park Szczecin Załom, budowany na terenie byłej niemieckiej fabryki silników do samolotów Junkers, a potem fabryki kabli, gdzie deweloper musiał się zmierzyć z bardzo rozległym i głębokim zanieczyszczeniem gruntów. Rozwiązanie remediacyjne, zatwierdzone przez RDOŚ, polegało w dużej mierze na bioremediacji wykonanej na miejscu oraz zasypaniu powstałych wykopów oczyszczonym gruntem. Wiele takich lokalizacji znajduje się też na Śląsku, jak chociażby inwestycja w Zabrzu na terenie byłej fabryki domów lub w Rudzie Śląskiej na terenie składowiska odpadów pogórniczych.

Brownfield Panattoni