Katowice, 7 grudnia 2018 r. – zgodnie z nowym raportem opublikowanym dziś przez Global Alliance for Buildings and Construction, potrzebne będą radykalne działania rządów, miast i firm, jeśli chcemy, aby budynki i sektor budowlany na całym świecie zmniejszyły swój ślad węglowy do poziomu zgodnego z umowami międzynarodowymi.

2018 Global Status Report — Towards a Zero-Emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector podkreśla, że w ciągu ostatnich kilku lat ​​emisja z budynków i sektora budownictwa mogła już osiągnąć najwyższą możliwą wartość, wraz ze wzrostem wydajności energetycznej w obszarach takich jak ogrzewanie, oświetlenie czy gotowanie oraz większą liczbą biur i domów zasilanych czystszymi formami energii. Badanie zostało opracowane przez International Energy Agency i UN Environment.

Wzrost wydajności osiąga się również poprzez instalowanie technologii oszczędzających energię, takich jak pompy ciepła, ulepszone okna i izolacja, zastosowanie mniej energochłonnych materiałów i projektów budynków. Jednak w raporcie podkreślono, że sektor budynków – ogromny motor światowej gospodarki – nadal odpowiada za znaczące 38 procent całkowitej emisji CO2 związanej z energią i 35 procent końcowego zużycia energii.

Budynki są kluczowym motorem popytu na energię, a zmiany w sektorze, takie jak rosnący popyt na klimatyzatory, mają duży wpływ na trendy energetyczne i środowiskowe na poziomie globalnym – powiedział dr Fatih Birol, Dyrektor Zarządzający w International Energy Agency. – Jeśli nie zwiększymy wydajności budynków, ich rosnące zużycie energii będzie miało wpływ na nas wszystkich, niezależnie od tego, czy będzie to brak dostępu do przystępnych cenowo usług energetycznych, zła jakość powietrza, czy wyższe rachunki za energię.

Liczba nowych budynków może szybko wzrosnąć w nadchodzących latach, szczególnie w Afryce i Azji. Ten szybki wzrost będzie wyzwaniem w obliczu celu 30-procentowej poprawy energochłonności w budynkach do 2030 r., niezbędnej, by sektor znalazł się na właściwej drodze do osiągnięcia założeń Porozumienia Paryskiego w sprawie Zmian Klimatu.

To bardzo ważne, żebyśmy w ciągu najbliższych kilku lat dokonali istotnych zmian w sposobie patrzenia na budynki i budownictwo – powiedział zastępca Dyrektora Zarządzającego UN Environment, Joyce Msuya. – Wystarczy spojrzeć na obecne normy i jakość wielu budynków, aby przekonać się, że możemy robić to o wiele lepiej. Musimy podnieść poprzeczkę dla energooszczędnych i zrównoważonych budynków oraz znacznie lepszej praktyki w budownictwie.

 

Inwestycje w efektywność energetyczną w budynkach zwalniają

Nowy raport podkreśla rosnącą lukę między całkowitymi wydatkami na efektywność energetyczną, które wzrosły o niewiele ponad cztery procent w 2017 r. do 423 mld USD, a szybko rosnącą wartością wszystkich inwestycji w budownictwo i modernizacje. Wskazuje to na spowolnienie tempa inwestycji w efektywność energetyczną w stosunku do wszystkich inwestycji w porównaniu do poprzednich stóp wzrostu.

 

Nowe wyzwanie – budynki chłodzące

Raport alarmuje o gwałtownym wzroście zapotrzebowania na energię w systemach chłodzenia i klimatyzatorach, związanym także z poprawą dochodów w krajach rozwijających się oraz z wyższymi temperaturami, takimi jak tegoroczne fale upałów w wielu częściach świata, wynikającymi ze zmian klimatycznych.

Zużycie energii na potrzeby chłodzenia przestrzeni już wzrosło o 25 procent od 2010 r., a obecnie w budynkach na całym świecie jest ponad 1,6 miliarda urządzeń klimatyzacyjnych. Dziś największe rynki nie znajdują się w najgorętszych krajach na świecie: zaledwie 8 procent z 2,8 miliarda ludzi, żyjących w miejscach o średniej dziennej temperaturze przekraczającej 25 stopni, ma klimatyzator.

Istnieje wiele sposobów zapewnienia chłodzenia w budynkach, a wejście w życie poprawki Kigali do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, mogłoby wspomóc wprowadzenie jednego z nich – globalnego przeglądu klimatyzatorów korzystających z gazów przyjaznych dla klimatu. Musi to iść w parze z wysiłkami zmierzającymi do osiągnięcia znacznie wyższych poziomów wydajności.

 

Siła krajowych planów działań na rzecz klimatu (NDC)

Przygotowywanie krajowych planów działań na rzecz klimatu, zwanych NDC, jest kluczową okazją do zajęcia się szerokim spektrum zagadnień, poprzez zlikwidowanie luk w ustawodawstwie oraz zapewnienie bardziej zaangażowanej dekarbonizacji budynków i sektora budowlanego.

Obecnie około 104 NDC wymienia konkretne działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, przepisów budowlanych i systemu certyfikatów energetycznych, jednak tylko kilka NDC obejmuje budownictwo i wbudowaną emisję CO2, związaną z produkcją takich materiałów, jak stal i cement, wykorzystywanych do budowy budynków w pierwszej fazie.

 

Odporne budynki potrzebne do lepszego przygotowania

Zgodnie z raportem, standardy budowlane muszą ewoluować, aby odzwierciedlić pilną potrzebę budowania bardziej odpornych budynków w obliczu zmian klimatycznych i ekstremalnych zdarzeń, takich jak burze, powodzie, wysokie prędkości wiatru i wysokie temperatury.

Coraz więcej osób zarządzających aktywami nieruchomościowymi mapuje zagrożenia klimatyczne dla budynków w swoich krajowych planach adaptacyjnych przekazanych Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Brazylia, Burkina Faso, Kenia i Sri Lanka należą do krajów, które uwzględniły takie budynki w swoich krajowych planach adaptacyjnych.

W raporcie przytoczono również kilka inicjatyw, które mogą pomóc w szybkim śledzeniu ulepszeń. Blisko 500 firm z przychodami rzędu bilionów dolarów, w tym kilka firm z branży nieruchomości, budownictwa, cementu i stali, dołączyło do inicjatywy Science Based Targets, dostosowując swoje redukcje emisji do Porozumienia Paryskiego. We wrześniu podczas Global Climate Action Summit, World Green Building Council podjęło zobowiązanie dotyczące budynków o zerowej emisji.

Raport został przygotowany przez International Energy Agency i UN Environment.

POBIERZ RAPORT

 

O Global Alliance for Buildings and Construction

Prowadzone przez UN Environment, Global Alliance for Buildings and Construction ma na celu zmobilizowanie wszystkich interesariuszy z sektora budownictwa do zwiększenia skali działań związanych z klimatem w kierunku zerowej emisji oraz wydajnego i odpornego sektora. https://www.globalabc.org

O International Energy Agency

IEA znajduje się w centrum globalnego dialogu na temat energii, zapewniając autorytatywne analizy za pośrednictwem szerokiej gamy publikacji, danych i statystyk, a także serię warsztatów, prezentacji i zasobów szkoleniowych budujących potencjał. IEA pracuje nad zapewnieniem niezawodnej, przystępnej cenowo i czystej energii dla swoich 30 krajów członkowskich i innych. Ich misja opiera się na czterech głównych obszarach: bezpieczeństwo energetyczne, rozwój gospodarczy, świadomość ekologiczna i zaangażowanie na całym świecie.

O UN Environment

UN Environment to wiodący globalny głos w zakresie środowiska. Zapewnia przywództwo i zachęca do partnerstwa w dbaniu o środowisko poprzez inspirowanie, informowanie i stwarzanie możliwości polepszania jakości życia narodów i ludów bez uszczerbku dla przyszłości kolejnych pokoleń. UN Environment współpracuje z rządami, sektorem prywatnym, społeczeństwem obywatelskim oraz z innymi podmiotami ONZ i organizacjami międzynarodowymi na całym świecie.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji:

Keith Weller, UN Environment, szef wiadomości i mediów, keith.weller[at]un.org

Nick Nuttall, +49 (0) 160 211 102, nuttaburn[at]yahoo.com

Merve Erdem, Biuro prasowe IEA, +33 (0) 1 40 57 65 54, press[at]iea.org

Podobne informacje