Podczas COP24 odbędzie się 2018 GlobalABC Buildings Action Symposium. To ważne wydarzenie w branży zielonego budownictwa. Głównym zagadnieniem jest potencjał budynków i sektora budowlanego, w tym niskoemisyjność czy energooszczędność. Polskę reprezentować będzie Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Organizatorem konferencji jest The Global Alliance for Buildings and Construction. Sympozjum odbędzie się w dniu 6 grudnia br. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Udział jest bezpłatny.

GlobalABC Buildings Action Symposium 2018 na COP24 stanowi międzynarodową platformę dla działań związanych z sektorem budownictwa. Podczas sympozjum zostaną przedstawione wnioski z GlobalABC Guidance Tool on Incorporating Buildings Sector Climate Actions in Nationally Determined Contributions (NDCs). Prelegenci przedstawią przykłady najlepszych praktyk w wybranych krajach.

Sympozjum podkreśli również potrzebę skoordynowanych działań kluczowych stron, w tym rządów i niższych szczebli administracji, sektora prywatnego, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego, a także przedstawi przykłady, w których taka koordynacja doprowadziła do stworzenia potężnych krajowych centrów danych. Uczestnicy omówią dalsze działania, określając priorytetowe kroki, które należy podjąć, aby krajowe centra danych stały się potężnym narzędziem transformacji. Posłużą one jako wkład w inne wydarzenia na wysokim szczeblu dotyczące budynków i budownictwa podczas COP24.

Sympozjum odbędzie się w dniu 6 grudnia br. w godzinach 9.00-17.30 na terenie Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Udział jest bezpłatny.

Więcej informacji i rejestracja

AGENDA

2018 GlobalABC Buildings Action Symposium

09:00-09:30 Rejestracja, kawa
09:30-09:45 Powitanie
09:45-10:15 Keynote Speaker: Alicja Kuczera, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
10:15-11:00 GlobalABC Guidance Tool on Incorporating Buildings Sector Climate Actions in Nationally Determined Contributions (NDCs)
11:00-12:15 Panel 1: Zrównoważone materiały i węgiel w sektorze budowlanym – najlepsze praktyki z całego świata
12:15-13:15 Lunch
13:15-14:30 Panel 2: Odporność budynku poza warunkami standardowymi – case studies
14:30-15:45 Panel 3: Wysokowydajne i niskoemisyjne budynki – opcje finansowania
15:45-16:15 Znaczące NDC dla bezemisyjnego, wydajnego i odpornego budownictwa i sektora budowlanego: Co dalej?
16:15-16:30 Podsumowanie i zamknięcie
16:30-17:30 Spotkania dwustronne i networking + przerwa na kawę

Podobne informacje