• 4 lutego 2021

Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy. PLGBC realizuje projekt w ramach programu Aktywni Obywatele

Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy. PLGBC realizuje projekt w ramach programu Aktywni Obywatele

Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy. PLGBC realizuje projekt w ramach programu Aktywni Obywatele 1024 359 PLGBC

Z początkiem lutego br. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego uruchomiło projekt Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy. To realizacja misji i odpowiedzialności organizacji pozarządowej jaką jest PLGBC w obszarze zielonego budownictwa, dzięki zaangażowaniu i edukacji obywateli i wspólnym działaniom społecznym. Projekt finansowany jest w ramach grantu i programu Aktywni Obywatele.

Zmiany klimatu wymuszają zmianę nawyków i edukację konsumentów. Widząc potrzebę edukacji i zaangażowania różnych grup otoczenia we wspólne działania, PLGBC przygotowało projekt i otrzymało grant z programu Aktywni Obywatele na realizację inicjatywy pt. Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy.

Celem projektu PLGBC jest przyczynienie się do ochrony środowiska i dbałości o racjonalne korzystanie z zasobów planety, do polepszenia zdrowia i samopoczucia użytkowników mieszkań/domów i zmiany jakości ich życia oraz do zaangażowania obywateli we wdrażanie opracowanych rozwiązań w codziennym zrównoważonym życiu.

– Każdy z nas jest użytkownikiem albo właścicielem domu czy mieszkania. Kluczowymi elementami zmniejszania wpływu budynku na środowisko są m.in. podnoszenie świadomości w kwestii oszczędności zasobów (energii, wody), zachowywanie bioróżnorodności, modernizowanie swoich domostw. Projekt „Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy” jest przykładem działań, które muszą zostać podjęte, abyśmy jako społeczność byli w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości – podkreśla Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Wszystkie powyższe działania mają bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i dbałość o racjonalne korzystanie z zasobów planety. W obecnej sytuacji zmian klimatycznych, zmiana postaw i edukacja prośrodowiskowa mają niebagatelne znaczenie.

Projekt będzie trwał 12 miesięcy, finansowany będzie z dotacji nr K1m/0776 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Skip to content