• 1 lipca 2021

BUILD UPON2 – A Tool to Deliver the Renovation Wave

BUILD UPON2 – A Tool to Deliver the Renovation Wave

BUILD UPON2 – A Tool to Deliver the Renovation Wave 724 1024 PLGBC

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją: BUILD UPON2 – A Tool to Deliver the Renovation Wave. Raport został opracowany w ramach Projektu Build Upon2, Partnerem programu jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, a wśród ośmiu europejskich miast partnerskich jest Miasto Rybnik (miasto pilotażowe), a także Gliwice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie jako miasta obserwujące.

Znajdujemy się w stanie zagrożenia klimatycznego. Musimy działać już teraz, aby do 2050 roku osiągnąć zerowy poziom emisji dwutlenku węgla – miasta mogą stać się tu liderami. Aby osiągnąć ten cel, muszą jednak uwolnić ogromny potencjał swoich budynków – w szczególności ich modernizacji.

Komisja Europejska uznała modernizację budynków za jeden z głównych filarów Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach Renovation wave Komisja Europejska zobowiązała się do co najmniej podwojenia wskaźnika modernizacji i zapewnienia, że do 2030 r. w całej Europie zostanie odnowionych 35 mln budynków.