• 5 marca 2021

Build Upon2 z nowym serwisem internetowym

Build Upon2 z nowym serwisem internetowym

Build Upon2 z nowym serwisem internetowym 977 542 PLGBC

World Green Building Council zaktualizowało stronę internetową BUILD UPON2 o aktualne informacje i nowe grafiki na temat projektu. Serwis zawiera m.in. ramy systemu sprawozdawczości, które są obecnie wykorzystywane przez osiem miast w całej Europie do pomiaru i demonstracji skutków modernizacji budynków.

Na nowej stronie internetowej znajduje się nowa grafika przygotowana przez IrishGBC, przedstawiająca podstawowe ramowe obszary, które obejmują wskaźniki środowiskowe, takie jak poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji, wskaźniki społeczne, np. ubóstwo energetyczne i jakość powietrza wewnątrz budynków oraz wskaźniki ekonomiczne, m.in. utworzone miejsca pracy związane z renowacją i oszczędności finansowe.

Zobacz:
The BUILD UPON2 Project | World Green Building Council (worldgbc.org)
oraz
Our Renovation Strategy Framework | World Green Building Council (worldgbc.org)

Projekt BUILD UPON2:

World Green Building Council i organizacje partnerskie w czerwcu 2019 r. rozpoczęły realizację projektu BUILD UPON2, którego nadrzędnym celem jest wypracowanie Ramowego Systemu Sprawozdawczości (RSS), który pozwoli na gromadzenie i monitorowanie danych związanych z efektami modernizacji istniejących zasobów budowlanych na poziomie lokalnym i krajowym. Partnerem programu jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, a wśród ośmiu europejskich miast partnerskich znalazło się Miasto Rybnik. Projekt realizowany jest z Funduszy Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy 840926.