• 20 września 2021

#BuildingResilience to Climate, People and Economies. World Green Building Week 2021

#BuildingResilience to Climate, People and Economies. World Green Building Week 2021

#BuildingResilience to Climate, People and Economies. World Green Building Week 2021 1024 512 PLGBC

Podczas World Green Building Week 2021 będziemy podkreślać, jak nasze holistyczne podejście do budowania odporności może przyspieszyć osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju i zrównoważonych budynków dla każdego i wszędzie.

Czym jest World Green Building Week?

To największa na świecie kampania mająca na celu przyspieszenie procesu powstawania zrównoważonych budynków dla każdego i wszędzie. Organizowana jest przez World Green Building Council (WorldGBC) i prowadzona przez globalną sieć 70 green building councils (w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC) i ich 36 000 członków.

Dołącz do nas w dniach 20-24 września br., aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasza sieć przyspiesza realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju w kierunku integracyjnego i prężnego środowiska. Śledź aktywności i zapoznaj się z przewodnikiem WGBW 2021.

Dlaczego odporność budynków jest ważna?

Budynki są odpowiedzialne za 38% globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z energią. Cztery miliardy ludzi jest narażonych na zagrożenia związane z klimatem, a 91% ludzi na świecie żyje na obszarach o zanieczyszczonym powietrzu. Do 2050 r. światowe zasoby budynków podwoją się, co znacznie zwiększy wpływ sektora na środowisko. Zapotrzebowanie budownictwa na zasoby naturalne przyspiesza zmiany klimatyczne, a nieefektywne, niezdrowe budynki wpływają na nasze zdrowie. Aby zlikwidować luki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oraz chronić naszą planetę, ludzi i gospodarkę, musimy przyjąć holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Musimy dążyć do zmian systemowych, które zapewnią skuteczne rozwiązania problemu zmiany klimatu, poprawią zdrowie ludzi i sprawiedliwy dostęp do schronienia oraz będą napędzać gospodarkę cyrkularną i regeneracyjną.

Budowanie odporności na zmiany klimatyczne #BuildingResilience

Odporne środowisko budowlane przeciwdziała zmianom klimatu, umożliwiając korzystanie z przystępnej cenowo i czystej energii. Przyspiesza również adaptację do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków w najbardziej narażonych regionach i społecznościach.

#BuildingResilience dla ludzi

Prężne środowisko budowlane może uodpornić społeczności przeciw zmianom klimatu i ich skutkom dzięki uwzględnieniu kwestii sprawiedliwości społecznej i klimatycznej. Może zapewnić zdrowe środowisko i sprawiedliwy dostęp do niezbędnej infrastruktury społecznej, takiej jak szkoły, szpitale i tereny zielone.

#BuildingResilience dla gospodarki

Odporne środowisko zbudowane przyczynia się do tworzenia zielonych miejsc pracy i wspiera regenerację zasobów i systemów naturalnych, zapewniając korzyści społeczno-gospodarcze w gospodarce o obiegu zamkniętym.

W jaki sposób Cele Zrównoważonego Rozwoju wspierają #BuildingResilience

W strategii WorldGBC – Sustainable Buildings for Everyone, Everywhere (Zrównoważone budynki dla każdego i wszędzie) – zidentyfikowaliśmy trzy krytyczne obszary oddziaływania na środowisko zbudowane i związane z nimi Cele Zrównoważonego Rozwoju:

  • Climate Action
  • Health & Wellbeing
  • Resources & Circularity
YOU MIGHT ALSO LIKE