• 9 listopada 2021

Burza inflacyjna na horyzoncie. Jeszcze więcej wyzwań w branży budowlanej

Burza inflacyjna na horyzoncie. Jeszcze więcej wyzwań w branży budowlanej

Burza inflacyjna na horyzoncie. Jeszcze więcej wyzwań w branży budowlanej 670 951 PLGBC

Materiał partnera

Polska branża budowlana intensywnie się rozwija, szczególnie za sprawą kwitnących sektorów nieruchomości mieszkaniowych i magazynowych. Jednak rosnące koszty materiałów budowlanych i problemy z ich dostępnością stwarzają wyzwania dla trwających projektów. Opłacalność nowych projektów jest potencjalnie zagrożona, o ile nie zostaną wprowadzone odpowiednio wcześniej środki interwencji, ostrzegają eksperci Arcadis.

Powyższe wnioski wynikają z nowego raportu Arcadis Polska, dotyczącego kosztów w branży budowlanej, zatytułowanego „Gathering storm?”, który zawiera przegląd obecnych czynników inflacyjnych i wyjaśnia, w jaki sposób kształtują one ceny na rynku inwestycji budowlanych. Raport będzie publikowany dwa razy do roku i będzie zawierał analizę bieżących wydarzeń związanych z polskim sektorem budowlanym, mającą na celu wsparcie w podejmowaniu decyzji finansowych dotyczących projektów i programów.

Oto kilka najważniejszych informacji, zawartych w raporcie:

  • Koszty materiałów budowlanych wzrosły średnio o 22% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a rosnące koszty energii tylko przyczynią się do tego trendu.
  • W połączeniu z wyzwaniami logistycznymi – zwłaszcza w transporcie i dystrybucji – oraz pojawiającymi się problemami dotyczącymi dostępności siły roboczej, stwarza to potencjalną burzę inflacyjną na horyzoncie.
  • Pozytywne dane na temat poziomu pozyskiwania nowych zamówień są kolejnym źródłem ryzyka inflacyjnego, gdyż zmniejszająca się presja wykonawców na pozyskiwanie zleceń obniża poziom konkurencyjności.

Podsumowując:

  • Arcadis prognozuje podwyższony poziom inflacji na pozostałą część 2021 r. i początek 2022 r., między 8-10% dla budownictwa i 6-8% dla infrastruktury
  • Spodziewamy się, że presja inflacyjna związana z materiałami budowlanymi i logistyką będzie powoli słabnąć w 2022 r., jednak wysokie koszty energii utrzymają się, a dostępność siły roboczej będzie odgrywała coraz większą rolę
  • W dłuższej perspektywie, po 2022 roku Arcadis przewiduje, że sektor infrastruktury będzie narażony na wyższy poziom inflacji niż sektor budowlany. Wynikać to będzie po części z większego zapotrzebowania na materiały obarczone wysokim śladem węglowym.

Klienci zdecydowani przedsięwziąć swoje projekty w obecnych warunkach muszą rozumieć źródła ryzyka i być przygotowani na radzenie sobie z nimi. Powinni rozważyć opcje realizacji projektów, które najlepiej równoważą konkurencję z atrakcyjnością projektu dla oferentów. Inną opcją zabezpieczenia konkurencyjnej ceny początkowej mogłoby być rozważenie włączenia do umowy mechanizmów podziału ryzyka. Jest to jednak ruch, który należy wziąć pod uwagę tylko wtedy, gdy oferenci są gotowi dostosować swoje stawki, ostrzega Arcadis.

Senan Corbett, Head of Costs & Commercial Management w Arcadis Poland, komentuje:

– Chociaż ceny materiałów budowlanych odnotowują rekordowy poziom inflacji, trudno o oznaki spowolnienia w sektorze budowlanym. Podsektory mieszkaniowe i magazynowe intensywnie się rozwijają, sektor infrastruktury energii odnawialnej również kwitnie, napędzany potrzebą transformacji energetycznej. W związku z tym wykonawcy odczuwają coraz mniejszą presję względem konieczności pozyskiwania nowych projektów. Należy jednak pamiętać, że część nowych zamówień będzie pochodzić z odroczonego popytu. Nastroje biznesowe wskazują, że kontrahenci spodziewają się dalszego wzrostu liczby zamówień w IV kwartale 2021 r. i trend ten prawdopodobnie znacznie wzrośnie po 2022, pod warunkiem przyznania Polsce funduszy z programu „Nowy Ład”. Mając to na uwadze, spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości kontrahenci staną się bardziej selektywni w swoich działaniach przetargowych, co jest kolejnym czynnikiem napędzającym inflację.

Agnieszka Krzyżaniak, Market Intelligence Lead w Arcadis wyjaśnia:

– Ze względu na wzrost cen energii i materiałów oraz problemy z dostępnością tych ostatnich, istnieje bardzo realne ryzyko opóźnień w projektach, zarówno tych w trakcie budowy, jak i tych planowanych. Sytuacja prawdopodobnie nie ustabilizuje się przed drugą połową 2022 roku, dlatego chcąc dalej się rozwijać, branża musi znaleźć sposób na złagodzenie ewentualnych negatywnych konsekwencji tych podwyżek. W tym przypadku nie istnieje panaceum, natomiast większa przejrzystość i bardziej sprawiedliwy podział ryzyka będą kluczowe w unikaniu niepotrzebnych opóźnień i anulacji projektów.