Print

Cechy zdrowego biura: Akustyka

Bez wątpienia elementem silnie rozpraszającym jest hałas (z zewnątrz bądź wewnątrz budynku), który dramatycznie wpływa na obniżenie efektywności. Poziom dekoncentracji będzie zależał od tego, jakie zadanie właśnie się wykonuje, akustyki pomieszczenia oraz cech danej osoby[1]. Nadmierny hałas, którego źródłem są rozmowy, telefony itp., szczególnie odczuwalny w biurach typu open space, jest potencjalnie odpowiedzialny za wzrost niezadowolenia oraz spadek efektywności jak żaden inny czynnik fizyczny. Oprócz negatywnego wpływu na wykonywane zadania, hałas ma równie oczywisty szkodliwy wpływ na zdrowie i poziom stresu[2].

W 1998 roku przeprowadzono badania, dzięki którym odkryto, że osoby narażone na różne typy hałasu odnotowały aż 66% spadek efektywności w zadaniach wymagających uczenia się na pamięć[3].

Ci sami badacze kilka lat później powrócili do swoich badań i zaobserwowali, że 99% osób, wśród których przeprowadzili ankiety, zgłosiło spadek koncentracji spowodowany hałasem w biurze pochodzącym z nieodebranych telefonów czy prowadzonych rozmów[4].

Dobra akustyka jest więc kluczowym elementem przestrzeni biurowej. Wbrew pozorom w biurze nie może być jednak za cicho. Odpowiedni poziom „hałasu w tle” (powodowanego przez ruch uliczny na zewnątrz czy pracujące w budynku urządzenia) powinien redukować niechciane i rozpraszające dźwięki, ale nie może on być za wysoki, by sam nie powodował dodatkowego stresu czy rozkojarzenia. W biurach na planie open space występuje wiele rozpraszających pierwszoplanowych dźwięków, dlatego też poziom „hałasu w tle” powinien wynosić ok. 45 dBA. Z kolei w pokojach biurowych nie ma potrzeby maskowania tylu dźwięków, stąd rekomendowany poziom to 40 dBA[5]. Jednakże należy pamiętać, że w obydwu wypadkach wyższy poziom „hałasu w tle” zacznie przeszkadzać.

W efektywnej przestrzeni biurowej należy znaleźć równowagę pomiędzy potrzebą koncentracji i prywatności z jednej strony, z drugiej zaś potrzebą komunikacji i otwartości. To oczywiście uzależnione jest od typu organizacji i rodzaju zadań osób w niej pracujących. Istnieją różnorodne czynniki, które pomagają znaleźć ten balans – od zaprojektowania biura w sposób zapewniający różnorodne przestrzenie pracy (patrz: Układ biura i active design), poprzez możliwość używania słuchawek czy pozwolenie pracownikom na wybór miejsca, w którym wykonują swoje obowiązki.

Co, jak i gdzie mierzyć?

Poziom hałasu można zmierzyć różnego rodzaju miernikami poziomu dźwięku. Za ich pomocą określimy hałas dochodzący z zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

[1] Sörqvist P. (2010) Theoretical Aspects of Auditory Distraction – The role of working memory capacity in auditory distraction: A review. Noise and Health 12:49, s. 217-224.

[2] Shepherd D. Welch D. Dirks KN. and McBride D. (2013) Do Quiet Areas Afford Greater Health-Related Quality of Life than Noisy Areas? International Journal of Environmental Research and Public Health 10, s. 1284-1303.

[3] Banbury SP. and Berry DC. (1998) Disruption of office-related tasks by speech and office noise. British Journal of Psychology 89:3, s. 499–517.

[4] Banbury SP. and Berry DC. (2005) Office noise and employee concentration: identifying causes of disruption and potential improvements. Ergonomics 48:1, s. 25-37.

[5] Wright, M. (2003) Architectural Acoustics for Offices, in Battle T. (ed.) The Commercial Offices Handbook, RIBA Enterprises, London.