Print

Cechy zdrowego biura: Komfort termiczny

Komfort termiczny jest wypadkową czynników fizycznych i psychicznych: składa się na nań temperatura powietrza i powierzchni nas otaczających, ruch powietrza i wilgotność. Z kolei percepcja komfortu cieplnego zależy od tempa przemiany materii, ubioru oraz osobistych preferencji. Niestety, zapewnienie idealnej temperatury, odpowiadającej jednocześnie wszystkim nie jest możliwe, ponieważ każdy człowiek inaczej ją odbiera.

Istotną kwestią jest to, że w zakresie temperatur od 16 do 24°C[1], zdrowie człowieka nie jest narażone na takie same zagrożenia, jak jest to w przypadku złej jakości powietrza. Badania dowiodły, że człowiek potrafi się dobrze zaadaptować do temperatury otoczenia, a z kolei nie następuje adaptacja będąca wynikową jakości powietrza.

Bezpośredni wpływ parametrów termicznych na wydajność pracownika nie jest łatwy do zmierzenia, jednak większość badań sugeruje, że wyższe temperatury są gorzej tolerowane od niższych[2], a liczne prace badawcze dowiodły, że percepcja komfortu termicznego ma znaczący wpływ na stopień satysfakcji z miejsca pracy[3]. Z kolei przeprowadzona w 2006 analiza 24 doświadczeń badających zależność pomiędzy temperaturą a wydajnością, wykazała 10% spadek efektywności w temperaturach 30°C i 15°C w stosunku do temperatury bazowej w granicach 21-23°C[4].

Późniejsze badania, przeprowadzone w kontrolowanych warunkach, dowiodły 4% spadku efektywności w niższych temperaturach oraz 6% spadku w wyższych[5].

Komfort termiczny jest niezbędny do tego, aby mieć zadowolonego i efektywnego pracownika. Kluczowym czynnikiem jest tutaj osobista kontrola użytkownika. A kontrola ta nie jest rozumiana jedynie jako mechaniczne regulowanie temperatury pomieszczenia, ponieważ to związane jest zwykle ze zwiększeniem zużycia energii. Kiedy pracownicy mogą adaptować się do warunków cieplnych swojego otoczenia poprzez zmniejszanie bądź zwiększanie strumienia powietrza w pomieszczeniu, dopasowywanie swojego ubioru czy ustawianie żaluzji, wtedy tolerowany przez nich zakres temperatur wzrasta. A w zrównoważonych budynkach, aby rzeczywiście takimi były, w trakcie użytkowania, zalecane są sposoby kontroli, które nie przyczynią się do zwiększenia zużycia energii przez zamontowane (nawet najbardziej energooszczędne) urządzenia. Użytkownicy budynku powinni być również świadomi, że ich zachowania są w tym aspekcie bardzo ważne.

CO, JAK I GDZIE MIERZYĆ?

Do określenia stopnia komfortu termicznego należy zmierzyć: temperaturę, wilgotność oraz prędkość przepływu powietrza (pomiar anemometrem).

Częstotliwość pomiarów to odrębna decyzja – można mierzyć wybrane punkty o konkretnych porach dnia, bądź monitorować je w sposób ciągły.

Gwiazdką oznaczono proponowane punkty pomiaru (do potwierdzenia z ekspertem przeprowadzającym pomiary).

[1] Clements-Croome DJ. (2014) Sustainable Intelligent Buildings for Better Health, Comfort and Well-Being, Report for Denzero Project supported by the TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 co-financed by the European Union and the European Social Fund.

[2] Frontczak M. Schiavon S. Goins J. Arens E. Zhang H. Pawel Wargocki P. (2012) Quantitative relationships between occupant satisfaction and satisfaction aspects of indoor environmental quality and building design. Indoor Air 22, s. 119–131.

[3] E.g. Leaman A. and Bordass B. (2007) Are users more tolerant of ‘green’ buildings? Building Research and Information 35:6, s. 662 –673. Available: http://www.usablebuildings.co.uk/Pages/Unprotected/AreUsersTolerant.pdf.

[4] Wargorcki P. (ed.) Seppänen O. (ed.) Andersson J. Boerstra A. Clements-Croome D. Fitzner K. Hanssen SO. (2006) REHVA Guidebook: Indoor Climateand Productivity In Offices.

[5] Lan L. Wargocki P. Wyon DP. Lian Z. (2011) Effects of thermal discomfort in an office on perceived air quality, SBS symptoms, physiological responses, and human performance. Indoor Air 21:5, s. 376-90.