Print

Cechy zdrowego biura: Lokalizacja i udogodnienia

W istocie, nie tylko biuro samo w sobie wpływa na zdrowie, komfort i produktywność jego użytkowników. Otoczenie budynku, w którym to biuro się znajduje, może powodować określone odczucia i zachowania, a wręcz łączyć się z kondycją organizacji.

To, co na zewnątrz obiektu, opisują różne dedykowane systemy, w tym LEED Neighbourhood Development czy BREEAM: Communities. Większość badań w tym temacie skupia się bardziej na korzyściach (w tym tych dla zdrowia i komfortu) z odpowiedniej komunikacji do budynku, a także z dostępu do udogodnień, niż na konkretnym wpływie lokalizacji na produktywność. Bliskość udogodnień (sklepów, restauracji, przychodni, siłowni i innych) znajduje się na czwartym miejscu wśród czynników decydujących o wyborze miejsca na siedzibę organizacji[1].

Możliwości dotarcia do budynku określają, czy jest to proste i przyjemne, czy też stresujące. Spacer i jazda na rowerze są dobre dla zdrowia i wymagają rozwiązań zarówno po stronie komunikacji, jak i budynku. Zmniejszanie długości dziennych podróży autem i transportem publicznym jest również bardzo korzystne.

Jakość przestrzeni publicznej ma znaczenie w odbiorze budynku jako atrakcyjnie zlokalizowanego, bądź nie. Estetyka, standardy utrzymania i kwestie bezpieczeństwa wpływają na indywidualne odczucia. Dostęp do natury daje możliwości do aktywności fizycznej, poprawiając komfort fizyczny i psychiczny (patrz: Natura i widoki). Przestrzenie publiczne to miejsca interakcji z kolegami i pracownikami sąsiednich organizacji – takie spotkania dobrze wpływają na współpracę, innowacje, a w konsekwencji na produktywność.

Badania

Jednym z najważniejszych udogodnień okazują się pomieszczenia, placówki służące opiece nad dziećmi.

Aż 63% rodziców mogłoby nie dotrzeć do pracy, gdyby nie centrum opieki nad dziećmi w tym samym biurowcu. Oszczędności dzięki obecności takiego centrum obliczono na 400 tys. USD[2].

95% respondentów nie tylko uznaje dostęp do atrakcyjnej przestrzeni publicznej za wartość dodaną nieruchomości, ale także jest gotowych do płacenia 3% więcej za lokalizację w jej pobliżu[3].

Holenderskie badanie wykazało, że pracownicy regularnie dojeżdżający do pracy na rowerze, są rzadziej chorzy i mają absencję krótszą o średnio ponad dzień w roku, niż ich koledzy, którzy nie dojeżdżają na rowerze. Obliczono, że gdyby zachęcić do tego więcej osób, Holandia zaoszczędziłaby na absencji 27 mln euro/rok[4]!

Strategie

Odpowiednie ścieżki i infrastruktura komunikacyjna, ułatwiające jazdę na rowerze i spacer, stanowią jeden z najbardziej oczywistych sposobów na poprawę zdrowia, komfortu i produktywności, a jednocześnie na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Również lokalizacja przy sieciach komunikacji publicznej umożliwia wybór autobusu czy tramwaju zamiast auta. Zmniejsza to stres, a także w wielu przypadkach – zużycie paliwa i emisję GHG.

Wśród wartych uwagi udogodnień znajduje się, nieco mniej oczywisty, dostęp do zdrowego i zrównoważonego pożywienia. Można go zrealizować poprzez umiejscowienie kantyny w biurowcu lub lokalizację w pobliżu różnych dostawców żywności.

[1] Gensler and ULI (2011) Open Space: An asset without a champion?

[2] Bright Horizons Inc. (2005) The real savings from employer sponsored child care: Investment impact study results.

[3] Gensler and ULI (2011) Open Space: An asset without a champion?

[4] TNO – Knowledge for Business (2009) Reduced sickness absence in regular commuter cyclists can save employers 27 million euros. Dostępne na: http://www.vcl.li/bilder/518.pdf