• 14 grudnia 2022

Cele klimatyczne ASSA ABLOY zatwierdzone przez SBTi

Cele klimatyczne ASSA ABLOY zatwierdzone przez SBTi

Cele klimatyczne ASSA ABLOY zatwierdzone przez SBTi 800 459 PLGBC

Materiał partnera

Wzrost globalnych emisji gazów cieplarnianych jest kluczową przyczyną zmian klimatycznych. Strategiczne podejście ASSA ABLOY w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, widoczne jest w programach zrównoważonego rozwoju, przyjmowanych w cyklach pięcioletnich od 2010 roku. W październiku 2020 roku ASSA ABLOY zobowiązała się do przystąpienia do inicjatywy Science Based Targets, zakładając zmniejszenie o połowę emisji dwutlenku węgla, a następnie osiągnięcie net-zero nie później niż w 2050 roku.

W listopadzie 2022 roku zostało potwierdzone przez Science Based Targets initiative (SBTi), że cele ASSA ABLOY  w zakresie redukcji emisji CO2 są zgodne z wymogami ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 ° C, a tym samym  celami Porozumienia Paryskiego. W ramach ambitnego planu, realizowanego do roku 2030, ASSA ABLOY zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w zakresie scope 1 i 2 o 50%, w stosunku do 2019 roku i  również do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w zakresie scope 3 o 28%.

Inicjatywa Science Based Targets mobilizuje przedsiębiorstwa do wyznaczania ambitnych celów w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, jednocześnie wspierając innowacje i zrównowazony wzrost; jest wynikiem współpracy między CDP, ONZ Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF).

Skip to content