• 15 czerwca 2020

CEMEX Polska nagrodzony Białym Listkiem CSR

CEMEX Polska nagrodzony Białym Listkiem CSR

CEMEX Polska nagrodzony Białym Listkiem CSR 203 200 PLGBC

Materiał Partnera

Już po raz siódmy tygodnik „Polityka”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma doradcza Deloitte doceniły CEMEX za osiągnięcia na polu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej, IX edycji plebiscytu, CEMEX otrzymał Biały Listek CSR.

Wyłanianie laureatów odbywa się na drodze analizy i oceny ankiet, w których firmy opisują wdrożenie wytycznych normy ISO 26000 w swojej codziennej działalności. W tym roku najwięcej pytań w ankiecie dotyczyło ograniczenia negatywnego wpływu przemysłu na środowisko naturalne i klimat. Ankietowane firmy musiały też wskazać Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, na których koncentruje się ich działalność biznesowa.

Biały Listek CSR potwierdza skuteczność wdrożonego przez CEMEX systemu zarządzania wpływem na środowisko, aktywne zaangażowanie społeczne firmy, skuteczne rozwiązania na poziomie zarządzania i ładu organizacyjnego oraz przestrzeganie zasad etyki i równouprawnienia, a także stworzenie przyjaznego pracownikom miejsca pracy.

Od kilku lat CEMEX Polska dąży do prowadzenia działalności biznesowej opartej na obiegu zamkniętym. Do produkcji klinkieru i cementu wykorzystywane są materiały odpadowe z innych branż, takie jak popioły lotne oraz pozostałości po procesie odsiarczania spalin z sektora energetycznego czy formy gipsowe z przemysłu ceramicznego. Zasoby naturalne w postaci węgla w cementowniach zastępuje się paliwami alternatywnymi pochodzącymi z odpadów. W ciągu ostatnich 5 lat firma wykorzystała 1,8 mln ton paliw alternatywnych, co spowodowało zmniejszenie zużycia paliw kopalnych o ponad 800 tysięcy ton węgla, a tym samym obniżenie emisji CO2 z cementowni CEMEX o ponad 1 milion ton.

W obszarze społecznym, CEMEX został doceniony m.in. za realizację programów zaangażowania społecznego, prowadzenie działań wspierających rozwój społeczności w ramach projektów Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, która w ubiegłym roku obchodziła 10-lecie, oraz współpracę z instytucjami społecznymi i pozarządowymi, do których kierowane jest m.in. konkurs grantowy i inne konkursy organizowane przez CEMEX.

Ważnym celem CEMEX jest również podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promocja modelu gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju. W ramach realizacji działań edukacyjnych CEMEX organizuje m.in. cykl zajęć „Warsztaty na okrągło”, kierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz program edukacji przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych.

W tegorocznej edycji, do organizatorów trafiło 96 ankiet, spośród których wyłoniono 68 nagrodzonych firm. Złoty Listek trafił do 14 firm, Srebrny do 16, a Biały do 38 podmiotów.