• 9 września 2021

CEMEX Polska opublikował Deklarację Środowiskową za 2020 rok

CEMEX Polska opublikował Deklarację Środowiskową za 2020 rok

CEMEX Polska opublikował Deklarację Środowiskową za 2020 rok 1024 1024 PLGBC

Materiał partnera

EMAS to prestiżowy unijny system ekozarządzania i audytu, który skupia organizacje działające w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. CEMEX Polska uczestniczy w systemie od 2011 roku i z tej okazji już po raz dziesiąty udostępnia Deklarację Środowiskową, która w tym roku obejmuje wszystkie zakłady cementowe firmy.

CEMEX Polska jest czołowym producentem cementu, betonu i kruszyw, który swoją działalność prowadzi na obszarze całego kraju. Postępowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym skuteczne wdrażanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym i dążenie do neutralności klimatycznej to kluczowe elementy strategii biznesowej firmy. Mając na uwadze zapewnienie najwyższych standardów środowiskowych od 2011 roku CEMEX utrzymuje wpis do rejestru systemu ekozarządzania i audytu EMAS, w którym obecnie wyróżnionych jest zaledwie 67 organizacji w całej Polsce.

Z początkiem września ukazało się najnowsze wydanie Deklaracji Środowiskowej, którą firma CEMEX co roku aktualizuje w związku z uczestnictwem w systemie EMAS. Publikacja jest elementem komunikacji z interesariuszami, w przejrzysty sposób prezentuje działalność firmy, pokazując wpływ zakładów CEMEX na najbliższe sąsiedztwo, jest też dowodem spełnienia europejskich wymogów w zakresie zarządzania środowiskowego.

– W tym roku po raz pierwszy mamy przyjemność udostępnić Państwu Deklarację Środowiskową dla wszystkich naszych zakładów cementowych – mówi Monika Wosik, Dyrektor Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska. – Do dotychczas objętych systemem EMAS – Cementowni Chełm i Przemiałowni Gdynia dołączyła świeżo zmodernizowana Cementownia w Rudnikach k. Częstochowy. To dla nas ważny krok na drodze do doskonałości nie tylko w obszarze zarządzania środowiskowego, ale również w budowaniu relacji z sąsiadującymi społecznościami – dodaje.

W Deklaracji Środowiskowej CEMEX opisał zarówno podjęte, jak i planowane działania mające na celu ograniczenie negatywnego oraz wzmocnienie pozytywnego wpływu swojej działalności na środowisko. Firma jest zaangażowana w działania na rzecz ochrony klimatu, dlatego w publikacji szerzej opisano również inicjatywy i zobowiązania w ramach korporacyjnej strategii Future in Action, która ma doprowadzić spółkę do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Spełnienie tych ambitnych planów będzie możliwe dzięki wdrożeniu i realizacji planu redukcji dwutlenku węgla w zakładach cementowych i całym łańcuchu dostaw. W ramach projektu w bieżącym roku CEMEX wprowadził na rynek rodzinę niskoemisyjnych produktów: betonów oraz cementów Vertua®, o obniżonym śladzie węglowym, które pozwalają klientom realizować własne cele klimatyczne.

Szeroko rozumiana ochrona środowiska jest jednym z kluczowych elementów działań firmy CEMEX skierowanych do jej pracowników i ich rodzin, a także społeczności lokalnych mieszkających w sąsiedztwie zakładów. W deklaracji nie zabrakło więc opisów projektów prowadzonych przez firmę na rzecz ochrony bioróżnorodności, takich jak monitoring chronionego gatunku pustułek czy utworzenie ścieżki edukacyjnej w nieczynnym kamieniołomie Lipówka, poprzez które CEMEX pragnie pokazać bogactwo i wartość otaczającej przyrody i zachęcić do jej aktywnej ochrony. Ponadto w Deklaracji zawarte są również informacje dot. działań edukacyjnych w postaci kampanii, konkursów i zajęć przyrodniczych mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej.

CEMEX zaprasza do zapoznania się z publikacją, która dostępna jest na stronie internetowej: https://www.cemex.pl/zarzadzanie-wplywem-na-srodowisko.aspx