• 15 czerwca 2022

CEMEX Polska wśród najbardziej zaawansowanych pracodawców w obszarze różnorodności

CEMEX Polska wśród najbardziej zaawansowanych pracodawców w obszarze różnorodności

CEMEX Polska wśród najbardziej zaawansowanych pracodawców w obszarze różnorodności 1024 576 PLGBC

Materiał partnera

CEMEX Polska został wyróżniony w badaniu Diversity IN Check przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firmę doceniono za skuteczne zarządzanie różnorodnością, inkluzję w organizacji oraz dążenie do osiągnięcia spójności społecznej. Wyniki ogłoszono 25 maja br. w trakcie Targów CSR organizowanych przez FOB.

Badanie przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu było realizowane w oparciu o kwestionariusz udostępniany zainteresowanym podmiotom. Przygotowany jest on z uwzględnieniem uznanych międzynarodowych standardów i wytycznych, w tym Sustainable Development Goals, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Pytania w kwestionariuszu Diversity IN Check zostały podzielone na kilka obszarów. Wśród nich znalazły się podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania dotyczące COVID-19. Firmy, które otrzymały najlepszy wynik punktowy, znalazły się na liście Diversity IN Check, uwzględniającej pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzją w Polsce.

– Zdobyte wyróżnienie to dla nas potwierdzenie, że w odpowiedni i skuteczny sposób zarządzamy różnorodnością w naszym zespole i dążymy do wdrażania rozwiązań uwzględniających potrzeby różnych grup pracowników. Znalezienie się na liście Diversity IN Check w gronie tylu wybitnych firm sprawia, że jeszcze intensywniej będziemy pracowali nad poprawą zarządzania różnorodnością w CEMEX Polska – mówi Iwona Wojtasik, Dyrektor Zarządzania Ludźmi i Organizacją.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będące organizatorem Diversity IN Check jest koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce. Ta została zainaugurowana w lutym 2012 roku, a rok później jej sygnatariuszem został CEMEX Polska, jako pierwsza firma budowlana. Karta zobowiązuje sygnatariuszy do promowania równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. CEMEX Polska skupia swoje działania w tej kwestii na trzech obszarach: różnorodności wiekowej, różnorodności płci oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu, wdrażając liczne programy wspierające pracowników.

Skip to content