• 27 sierpnia 2020

CEMEX pomaga w walce z COVID-19, przekazując środki ochrony osobistej

CEMEX pomaga w walce z COVID-19, przekazując środki ochrony osobistej

CEMEX pomaga w walce z COVID-19, przekazując środki ochrony osobistej 1024 904 PLGBC

Materiał Partnera

Od początku pandemii COVID-19 w Polsce CEMEX Polska przekazał ponad 10 tysięcy maseczek chirurgicznych, ponad 13 tysięcy sztuk rękawiczek, 84 przyłbice oraz 300 fartuchów dziewiętnastu organizacjom pozarządowym, placówkom medycznym i szkolnym w społecznościach lokalnych, z którymi sąsiadują zakłady CEMEX.

Firma CEMEX Polska nie pozostaje obojętna na potrzeby społeczności lokalnych, z którymi współpracuje długofalowo, także w czasie trwającej pandemii. Po zweryfikowaniu potrzeb partnerów w dwunastu lokalizacjach w Polsce, w których działają zakłady CEMEX: Cementownia Chełm, Cementownia Rudniki, Wytwórnia Betonu Towarowego w Szczecinie, Krakowie i Tarnowie, Przemiałownia w Gdyni oraz kopalnie kruszyw w Borzęcinie i Bierawie, CEMEX zapewnił podstawowe środki ochrony osobistej, które zabezpieczą potrzeby organizacji w najbliższym czasie.

Środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, przyłbice, rękawiczki i fartuchy, zostały do tej pory przekazane przez pracowników CEMEX Polska 19 organizacjom:

 • Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie,
 • Domowi Pomocy Społecznej w Nowinach,
 • Domowi Pomocy Społecznej w Częstochowie,
 • Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie,
 • Stowarzyszeniu FENIKS w Szczecinie,
 • Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie,
 • Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie,
 • Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
 • Szpitalowi Specjalistycznemu im. Babińskiego w Krakowie,
 • Stowarzyszeniu „Stołczyn po sąsiedzku” oraz
 • Placówkom edukacyjnym: Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubieniu, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. Jana Pawła II w Rudnikach, Żłobkowi Miejskiemu „Słoneczko” w Chełmie, Żłobkowi Miejskiemu „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, Publicznemu Przedszkolu w Bierawie, Samorządowemu Przedszkolu nr 140 w Krakowie, Przedszkolu Publicznemu nr 15 w Tarnowie, Środowiskowej Placówce Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie.

– W imieniu całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach chciałbym serdecznie podziękować za przekazanie środków ochrony osobistej, takich jak maseczki, przyłbice i rękawiczki. W tym trudnym czasie jestem szczęśliwy, że mamy sąsiada, na którego pomoc zawsze możemy liczyć. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a firma CEMEX nie pierwszy raz udowodniła, że traktuje nas jak przyjaciela – powiedział Dawid Krzętowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.

Darowizna środków ochrony osobistej to kolejna inicjatywa CEMEX Polska na rzecz wsparcia przedstawicieli społeczności lokalnych w trakcie pandemii COVID-19.

– Wiosną tego roku zaangażowaliśmy się m. in. w realizację projektu „Wirtualna Klasa CEMEX”, który pomaga wspierać zdalne metody nauczania w szkołach znajdujących się w pobliżu zakładów CEMEX. Do tej pory, razem z wolontariuszami CEMEX Polska, z projektem dotarliśmy do ponad 3100 uczniów szkół podstawowych i prawie 430 nauczycieli w 12 lokalizacjach. Od września będziemy wspierać w tym zakresie kolejne szkoły, a także pomożemy zaktualizować program do zdalnego nauczania na nowy rok szkolny w placówkach, z którymi od wiosny współpracujemy w ramach projektu – mówi Dominika Sztuka-Arak z Zespołu CSR CEMEX w Polsce. Dodatkowo, w ramach tegorocznej edycji Konkursu Grantowego „Fabryka Pomysłów” Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość, wsparcie finansowe zostanie przekazane organizacjom pozarządowym i instytucjom edukacyjnym na walkę ze skutkami pandemii.

Od początku pandemii COVID-19 CEMEX podjął środki bezpieczeństwa i ochrony, skierowane wobec pracowników firmy oraz wszystkich partnerów biznesowych i społecznych. Firma wdrożyła w swoich strukturach ponad 50 procedur bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem w zakładach produkcyjnych CEMEX i w najbliższym sąsiedztwie.