• 12 maja 2021

CEMEX wyznacza drogę do zrównoważonej przyszłości

CEMEX wyznacza drogę do zrównoważonej przyszłości

CEMEX wyznacza drogę do zrównoważonej przyszłości 1024 682 PLGBC

Materiał partnera

CEMEX zaprezentował Raport Zintegrowany za rok 2020: „Safe. Essential. Resilient.” Zawiera on kompleksową analizę strategicznej wizji firmy, wyników operacyjnych, ładu korporacyjnego i tworzenia wartości na poziomie globalnym. W raporcie podkreślono reakcję firmy na pandemię COVID-19, istotne znaczenie działalności gospodarczej, strategię działań na rzecz klimatu pn. Climate Action oraz zaangażowanie w innowacyjność branży poprzez odkrywanie nowych możliwości tworzenia wartości.

– Rok 2020 był niewątpliwie bardzo trudny. Wybuch pandemii COVID-19 gwałtownie zmienił każdy aspekt naszego życia i zakłócił funkcjonowanie branż na całym świecie. Niepewność i związane z nią wyzwania pokazały, jak zmobilizowani, skupieni na pracy i radzący sobie w każdej sytuacji są nasi pracownicy. Umocniło się również istotne znaczenie naszych produktów i usług, wartość, jaką wnosimy dla naszych klientów oraz siła i odporność naszego biznesu – powiedział Fernando A. Gonzalez, Prezes Zarządu CEMEX. – Zrównoważony rozwój pozostaje jednym z naszych głównych priorytetów, a nasza strategia działań na rzecz klimatu utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele i sprostać aspiracjom – dodaje.

Główne osiągnięcia zaprezentowane w Raporcie Zintegrowanym CEMEX za rok 2020 to m.in.:

 • Firma CEMEX opracowała i wdrożyła ponad 50 rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa, by zmniejszyć ryzyko zarażenia COVID-19 w swoich oddziałach na całym świecie.
 • Firma CEMEX osiągnęła niski w skali sektora poziom wypadków skutkujących niezdolnością do pracy. Poczyniła też postępy w większości krajów, w których działa – 96% zakładów osiągnęło cel: zero wypadków śmiertelnych i wypadków skutkujących niezdolnością do pracy.
 • Platforma CEMEX Go odegrała kluczową rolę w umożliwieniu klientom i pracownikom wydajnej pracy zdalnej i pozwoliła na konsekwentne, bezpieczne i niezawodne dostarczanie produktów pomimo trudnych pandemicznych warunków. 61% całkowitej globalnej sprzedaży CEMEX udało się zrealizować cyfrowo za pośrednictwem CEMEX Go, przy ogólnym wskaźniku wykorzystania platformy przez stałych klientów na poziomie 90% i wysokim poziomie satysfakcji klientów.
 • W lutym 2020 r. firma CEMEX ogłosiła strategię działań na rzecz klimatu, określając globalny cel w postaci redukcji emisji CO2 w przeliczeniu na tonę produktów cementowych na poziomie 35% do roku 2030. Aby uzupełnić tę strategię o długoterminową wizję, spółka określiła również nowy cel, polegający na dostarczeniu klientom na całym świecie do roku 2050 betonu o zerowej emisji dwutlenku węgla.
 • W europejskich zakładach CEMEX już udało się zmniejszyć emisję CO2 o blisko 35%, a firma pozostaje w branży cementowej liderem, wyznaczając cel redukcji emisji do 2030 roku na poziomie 55%, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, określającymi nowy cel dla wszystkich państw członkowskich.
 • 91% cementowni należących do firmy przetworzyło łącznie 2,7 mln ton paliw alternatywnych, co pozwoliło na zastąpienie około 1,6 mln ton węgla i osiągnięcie średnio 25% udziału ciepła pochodzącego z odpadów w procesie produkcji klinkieru.
 • Czysta energia elektryczna zaspokaja obecnie 29% globalnego zapotrzebowania firmy CEMEX na energię w zakładach cementowych. W Polsce energia za źródeł odnawialnych zaspokaja 100% potrzeb zakładów cementowych, a w Wielkiej Brytanii dotyczy to również zakładów produkujących beton i wydobywających kruszywa.
 • Firma CEMEX wprowadziła na całym świecie linię produktów niskoemisyjnych oraz o zerowej emisji CO2 pod nazwą Vertua®, podejmując tym samym kluczowy krok w kierunku osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Vertua® ultra zero to pierwszy w branży produkt betonowy o zerowym śladzie węglowym, który jest już stosowany w projektach infrastrukturalnych i budowlanych na całym świecie.
 • W odpowiedzi na wynikające z pandemii zmiany perspektyw rynkowych, CEMEX uruchomił program Operation Resilience, tj. średnioterminowy plan mający na celu poprawę wyników operacyjnych i marż oraz promowanie wzrostu, zrównoważonego rozwoju i odporności finansowej.
 • Spółka CEMEX zwiększyła swoją elastyczność finansową dzięki udanej renegocjacji obowiązującej umowy kredytowej tzw. „Facilities Agreement”. Transakcja ta podkreśla zaangażowanie CEMEX w gospodarkę zeroemisyjną poprzez włączenie do umowy kredytowej mierników związanych ze zrównoważonym rozwojem i jest jedną z największych pożyczek tego typu na świecie i największą na rynkach wschodzących.
 • Firma CEMEX wzmocniła swoją strategię wpływu społecznego, która pozwala jej wspierać inicjatywy przyczyniające się do dobrobytu społecznego. Poprzez liczne inicjatywy lokalne, firma wpłynęła w pozytywny sposób na życie ponad 23 milionów ludzi, przyczyniając się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – w szczególności pięciu z nich, na które CEMEX może mieć największy wpływ.

Raport Zintegrowany CEMEX 2020 został przygotowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI) i przeszedł zewnętrzną weryfikację firmy KPMG.
Raport Zintegrowany CEMEX 2020 jest dostępny na stronie: www.cemex.com/IntegratedReport2020
Więcej informacji na temat strategii klimatycznej CEMEX jest dostępnych na stronie: https://www.cemex.com/sustainability/climate-action