CERTYFIKACJA WIELOKRYTERIALNA

BREEAM

Jest to wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko, będący obecnie jednym ze standardów w branży nieruchomości w Europie i na świecie, stosowanym przez inwestorów, deweloperów, najemców.

System BREEAM definiuje standard najlepszych praktyk  w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków. System akredytacji BREEAM wykorzystuje uznane miary właściwości, które porównywane są do wartości wzorcowych w celu oceny procesów specyfikacji, projektowania, budowy i użytkowania budynku. Wykorzystane miary reprezentują szeroką gamę kategorii i kryteriów, od energii aż po ekologię. Obejmują one między innymi: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transportową, materiały i konstrukcję, zarządzanie eksploatacją i realizacją, gospodarkę wodą i odpadami. Z punktu widzenia użytkownika najcenniejszymi kategoriami są te obejmujące komfort użytkownika (dostęp do światła dziennego i widoku z okna, możliwość sterowania oświetleniem, ogrzewaniem i chłodzeniem) oraz transport (dostęp do komunikacji publicznej, parkingi rowerowe czy miejsca do ładowania samochodów elektrycznych).

BREEAM opiera się na jasnym systemie oceniającym (punkty/kredyty), wspieranym przez oparte na dowodach naukowych technologie i badania. Schemat uwzględnia kryteria ogólne oraz kryteria dodatkowe, dopasowane do uwarunkowań poszczególnych krajów. Taki system ma za zadanie, z jednej strony, uwzględniać lokalne praktyki i standardy, a z drugiej, stwarzać wspólny mianownik dla oceny budynków w różnych lokalizacjach. Standardy minimalne określają grupę kryteriów, które decydują o możliwości uzyskania certyfikatu na określonym poziomie (pass, good, very good, excellent bądź outstanding), a jednocześnie stanowią one obowiązkową do spełnienia część.

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego asesora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z zespołem projektowym.

Więcej informacji

Aby znaleźć certyfikowany budynek w Polsce kliknij TUTAJ