CERTYFIKACJA WIELOKRYTERIALNA

HQE

HQE™ (High Quality of Environment) powstał z myślą o właścicielach budynków, managerach, użytkownikach, deweloperach i inwestorach, jak również o urbanistach i władzach lokalnych.
Jest to etykieta (nie norma), która potwierdza, że inicjatywa właściciela projektu, mająca na celu osiągnięcie danych założeń dla zrównoważonego budynku lub obszaru, zakończyła się powodzeniem. Takie podejście pozwala na zastosowanie HQE™ w różnych częściach świata, bez względu na charakter panujących warunków regulacyjnych, kulturalnych lub klimatycznych.
HQE™ odnosi się do budynków mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej i usługowych we wszystkich stadiach cyklu życia: projektowanych, modernizowanych i już użytkowanych, a także do elementów urbanistycznych (dzielnic, klastrów, kampusów).

Cerway stworzył ogólne Schematy Certyfikacji, adaptowalne do każdej krajowej specyfikacji: klimatu, regulacji, systemu organizacji i sposobu prowadzenia procesu budowy. Zespół projektowy ustala swoje własne cele w ramach danego schematu i posiada swobodę w wyborze architektonicznych i technicznych rozwiązań. Cele te są następnie oceniane według wymagań Schematu Certyfikacji lub, jeśli jest to konieczne, według zasad równorzędności.
Cerway jest jedynym operatorem HQE™ na terenach poza Francją.

Więcej informacji

Aby znaleźć certyfikowany budynek w Polsce kliknij TUTAJ