CERTYFIKACJA WIELOKRYTERIALNA

LEED

Jest uznanym na arenie międzynarodowej systemem certyfikacji ekologicznej budynków. Opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC), LEED zapewnia  właścicielom i zarządcom budynków narzędzia służące identyfikacji i wdrożeniu praktycznych i mierzalnych rozwiązań w zakresie proekologicznego projektowania budynków, ich budowy, użytkowania i konserwacji.

W systemie certyfikacji LEED wyróżnionych jest siedem głównych kategorii. W każdej z nich wydzielono również podkategorie, które szczegółowo opisują standardy, jakim powinien odpowiadać certyfikowany budynek, oraz wymagania krytyczne, od których zależy, czy dany budynek może w ogóle zostać zakwalifikowany do procedury certyfikacyjnej. Wymagania krytyczne to: zrównoważona lokalizacja, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, energia i atmosfera, materiały i zasoby, jak również jakość środowiska wewnętrznego. Są one punktowane równorzędnie w systemie zero-jedynkowym (TAK bądź NIE). Niespełnienie nawet jednego z wymogów krytycznych skutkuje nieprzyznaniem certyfikatu, z kolei ich pozytywna ocena pozwala na dalszą ocenę według pozostałych kryteriów danej kategorii oraz osiągnięcie wyższych poziomów certyfikacji, uzależnionej od uzyskanych sumarycznie punktów (poziomy: zwykły, srebrny, złoty oraz platynowy). Aby uzyskać wysoką ocenę dla budynku, należy spełnić większość wymagań głównych grup kategorii.

LEED jest wystarczająco elastyczny, aby się dostosować do wszystkich rodzajów budynków – komercyjnych oraz mieszkaniowych. Działa w całym cyklu życia budynku – od projektowania i budowy, poprzez eksploatację i konserwację.

Źródło: USGBC

Od października 2016 w rejestracji projektów LEED będzie obowiązywała jedynie najnowsza wersja systemu. LEED v4 jest bardziej wyrazista i lepiej dostosowana do specyfiki różnych dziedzin sektora budownictwa, niż obecnie używana wersja 2009.

Spośród cech wyróżniających LEED v4 możemy wymienić m.in. podejście do jakości środowiska wewnętrznego oparte na wydajności, czy też szersze spojrzenie na materiały budowlane, wymagające szczegółowego zapoznania się z ich charakterystykami i możliwym oddziaływaniem na organizm człowieka oraz środowisko. Rozszerzone jest też badanie efektywności wodnej (WE) – ujmuje całkowite zużycie wody w budynku, a dodatkowy kredyt przyznaje się projektom, w których zużycie energii opiera się na zasadzie demand response.

Więcej informacji

Aby znaleźć certyfikowany budynek w Polsce kliknij TUTAJ