CERTYFIKACJA WIELOKRYTERIALNA

DGNB

Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego został opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) wraz z Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miasta (BMVBS), do użycia jako narzędzie planowania i oceny budynków.

Jest bardzo przejrzystym i łatwym do zrozumienia systemem oceny, który obejmuje wszystkie istotne tematy zrównoważonego budownictwa. Ocenianych jest sześć obszarów: ekologia, ekonomia, czynnik społeczno-kulturowy i tematy funkcjonalne, jak technologia, procesy i lokalizacja. Ze względu na zastosowane kryteria, certyfikacja ta ma zastosowanie w praktycznie każdym rodzaju budynków. W certyfikacji DGNB wymagania krytyczne są tylko dwa, niespełnienie któregokolwiek z nich wyklucza dalszą certyfikację budynku. Wymagania te dotyczą ilości lotnych związków organicznych w powietrzu oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić tutaj, że jest to jedyny system wielokryterialny, który tak dużą wagę przykłada do udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

System DGNB przyznaje trzy kategorie certyfikacji: złotą, srebrną i brązową.

Więcej informacji

Aby znaleźć certyfikowany budynek w Polsce kliknij TUTAJ