fbpx

Chcę zostać Audytorem

Akredytowanym Audytorem Certyfikacji Zielony Dom jest osoba z uprawnieniami do certyfikacji budynku w systemie Zielony Dom. Uprawnienia nabywa się przez pozytywne zdanie egzaminu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą (PLGBC).

Rola Audytora

Audytor odpowiedzialny jest za inicjowanie, raportowanie oraz wdrażanie wymagań systemu podczas całego procesu certyfikacji inwestycji. Jest on bezpośrednio odpowiedzialny za wypełnienie wymagań poszczególnych kredytów oraz optymalizację dostępnych rozwiązań dla osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu certyfikacji.

Audytor jest w stałym kontakcie z jednostką certyfikującą oraz odpowiada za terminowość, jak i rzetelność raportowania postępów procesu certyfikacji.

Więcej Informacji:
Magdalena Wojtas
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel. 537 445 958

Egzamin
Akredytowany Audytor Certyfikacji Zielony Dom

Egzamin przewidziany jest w formie testu jednokrotnego wyboru, przeprowadzanego w formie online. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu uczestnicy muszą odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 80% pytań w czasie 60 minut.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

  • przebyte szkolenie, organizowane lub akredytowane przez PLGBC

Rejestracja na egzamin
Akredytowany Audytor Certyfikacji Zielony Dom
Zarejestruj mnie na: EGZAMIN
Data EGZAMINU: 24.11.2021
Koszt egzaminu: 500 zł + VAT
Koszt egzaminu dla Członków PLGBC: 250 zł + VAT

Szkolenie przygotowujące do egzaminu
Akredytowany Audytor Certyfikacji Zielony Dom

Szkolenie obejmuje 8 godzin zegarowych realizowanych w formule online. Podczas szkolenia zostanie dokładnie przeanalizowany cały zakres niezbędny do zdania egzaminu. Uczestnicy otrzymają również pakiet materiałów stanowiący wystarczające źródło uzupełnienia wiedzy o systemie.

Warunki przystąpienia do szkolenia:

  • szkolenie omawia temat kompleksowo i od podstaw, więc nie są wymagane specjalne warunki, które powinien spełnić kandydat.

Rejestracja na szkolenie przygotowujące do egzaminu
Akredytowany Audytor Certyfikacji Zielony Dom
Zarejestruj mnie na: SZKOLENIE – SESJA JESIEŃ 2021
Data SZKOLENIA: 27.10.2021
Koszt szkolenia: 1250 zł + VAT
Koszt szkolenia dla Członków PLGBC: 850 zł + VAT

Więcej Informacji:
Magdalena Wojtas
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel. 537 445 958

Aby inwestycja mogła otrzymać certyfikat PLGBC Zielony Dom, musi spełniać szereg wyznaczonych kryteriów. Ocenie poddaje się nie tylko sam budynek, ale również sposób, w jaki został on zaprojektowany i wybudowany, czy aranżację otoczenia. Wśród kryteriów certyfikacji Zielony Dom znajdują się m.in.:

  • Zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań służących optymalizacji zużycia energii, co przełoży się na niższe miesięczne rachunki
  • Bezpieczne dla zdrowia i przyjazne dla środowiska materiały użyte do budowy, co będzie miało przełożenie na samopoczucie i zdrowie mieszkańców
  • Zastosowanie systemu zagospodarowania wody deszczowej – np. do podlewania roślin lub wykorzystania jej w spłuczkach toaletowych
  • Badanie jakości wody kranowej, które zapewni, że woda w kranie jest czysta i zdatna do picia, co pozwoli uniknąć kupowania wody butelkowanej
  • Badanie jakości powietrza wewnątrz czy analiza akustyczna pomieszczeń, co ma na celu zapewnić, że warunki wewnątrz pomieszczeń będą zdrowe i komfortowe dla mieszkańców
  • Ułatwienia dla seniorów i osób niepełnosprawnych
  • Bliski dostęp do udogodnień – m.in. sklepów, szkół i przedszkoli, restauracji, ośrodków kultury i rekreacji, co pozwoli ograniczyć korzystanie z transportu samochodowego

Inwestycje mieszkaniowe posiadające certyfikat Zielony Dom będą różnić się zastosowanymi rozwiązaniami, w zależności od ustalonych na etapie projektowania kryteriów. Niemniej jednak każda z nich będzie charakteryzowała się niskim zużyciem energii, wysoką jakością użytych materiałów i jakością wykonania oraz poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Wszystko to powoduje, że certyfikowany Zielony Dom będzie miał wyższą wartość rynkową w porównaniu do standardowego budynku mieszkalnego.