fbpx

Chcę wybudować certyfikowany Zielony Dom

Certyfikowanie nieruchomości mieszkaniowych niesie ze sobą szereg korzyści:
 • Prestiż – certyfikowanie Twoich projektów mieszkaniowych pozwoli Ci wyróżnić się na rynku nieruchomości – certyfikat PLGBC Zielony Dom jest jedynym polskim certyfikatem wyróżniającym domy o wysokiej jakości ekologicznej i jednocześnie efektywności energetycznej oraz związanej z tym redukcji kosztów użytkowania.
 • Innowacyjność – certyfikując swoje projekty mieszkaniowe stajesz się liderem wspierającym transformację polskiego sektora budowlanego w kierunku zerowej emisji CO2.
 • Jakość – budowane przez Ciebie domy/osiedla posiadające certyfikat Zielony Dom, jak również sam proces ich budowy, stają się synonimem wysokiej jakości.
 • Edukacja – poprzez wprowadzanie na rynek certyfikowanych nieruchomości mieszkalnych wpływasz na wzrost świadomości ekologicznej swoich klientów. Zyskają również Twoi pracownicy, którzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności i wiedzę w zakresie zrównoważonego budownictwa.
 • Realizacja CSR – poprzez realizację kryteriów zawartych w certyfikacji, działasz z poszanowaniem środowiska naturalnego i dostarczasz nabywcom domy, które są nie tylko tańsze w utrzymaniu, ale też przyjazne dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia.
 • Przystępna cena – dzięki udziałowi w programie Zielony Dom i Zielona Hipoteka, Twoja certyfikowana nieruchomość może zostać zakwalifikowana do preferencyjnego kredytowania hipotecznego dla jej nabywców. Taki preferencyjny kredyt hipoteczny będzie kompensował nabywcom wyższy koszt inwestycyjny związany z zakupem certyfikowanego domu/mieszkania.

Więcej Informacji:
Dorota Bartosz
Dyrektor Techniczna
e-mail: dbartosz@plgbc.org.pl
tel. 693 697 946

Obszary certyfikacji Zielony Dom

W ramach certyfikacji Zielony Dom ocenie poddawane są takie obszary, jak:

 • ZARZĄDZANIE INWESTYCJĄ BUDOWLANĄ: ocenia się m.in. takie elementy, jak projektowanie zintegrowane, gospodarowanie odpadami, ocena techniczna budynku, monitorowanie zużycia nośników energii, przygotowanie podręcznika dla użytkowników.
 • MIEJSCE I LOKALIZACJA: kryteria ewaluacji to m.in. lokalizacja inwestycji, kształtowanie krajobrazu i zmniejszenie zanieczyszczenia światłem.
 • MATERIAŁY I ZASOBY: ocenia się materiały wykorzystywane do budowy z uwzględnieniem ich pochodzenia oraz wpływu na zdrowie i środowisko naturalne.
 • GOSPODAROWANIE WODĄ: w tym obszarze brane pod uwagę są m.in. takie kryteria, jak pomiar zużycia wody i zagospodarowanie wody deszczowej.
 • ZDROWIE I KOMFORT UŻYTKOWNIKA: ocenia się m.in. zastosowanie oznaczeń o zakazie palenia w częściach wspólnych, dostęp pomieszczeń do światła dziennego i otwieranych okien, badanie jakości wody i powietrza wewnętrznego, komfort akustyczny.
 • OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII: weryfikacji poddaje się m.in. spełnienie wymagań zawartych w WT21 czy zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii.

Szczegółowe kryteria i punktacja

Proces certyfikacji

Proces przeprowadzenia certyfikacji ma na celu umożliwić spełnienie wyznaczonych dla Twojej inwestycji kryteriów. W tym celu będziesz ściśle współpracował z audytorem oraz zespołem projektowym.

Jeśli rozważasz certyfikowanie swojej inwestycji, zgłoś się do jednostki certyfikującej na jak najwcześniejszym etapie prac, nawet przed wyborem lokalizacji. Projekty już rozpoczęte będą mogły ubiegać się o otrzymanie certyfikatu, ale będą podlegały tym samym wymaganiom, co projekty zgłoszone na najwcześniejszym możliwym etapie.

1. Planowanie zielonego projektu

Sugeruje się, aby inwestor/deweloper rozważający ubieganie się o certyfikat Zielony Dom dla planowanej inwestycji mieszkaniowej, przeprowadził ocenę wstępną projektu pod kątem określonych wymagań w certyfikacie (lokalizacja, koncepcja otoczenia i wyposażenia budynku, poziom efektywności energetycznej, itp.).

2. Rejestracja projektu

Inwestor/deweloper decydujący się na proces certyfikacyjny zobowiązany jest do rejestracji projektu w jednostce certyfikującej PLGBC oraz dokonania opłaty rejestracyjnej.

3. Konsultacje z audytorem i wybór kryteriów

Inwestor/deweloper wraz z akredytowanym przez PLGBC audytorem (osobno zatrudniony przez inwestora/dewelopera), we współpracy z zespołem projektowym, dokonują wyboru kryteriów dla danej inwestycji mieszkaniowej, koniecznych do osiągnięcia pożądanego wyniku i otrzymania odpowiedniego poziomu certyfikatu.

4. Umowa certyfikacyjna

W celu rozpoczęcia procesu certyfikacyjnego inwestor/deweloper podpisuje z PLGBC (jednostką certyfikującą) umowę certyfikacyjną oraz wnosi opłatę pre-certyfikacyjną, zgodną z aktualną tabelą opłat. Po podpisaniu dokumentu oraz pozytywnej wstępnej weryfikacji wybranych kryteriów przez PLGBC, inwestor/deweloper może rozpocząć promocję swojego projektu jako pre-certyfikowanego, informując potencjalnych nabywców o zielonych kryteriach, które realizuje w ramach projektu.

5. Doradztwo i nadzór Audytora

Audytor (osobno zatrudniony przez inwestora/dewelopera) doradza zespołowi projektowemu w trakcie całego procesu budowlanego, aż do momentu oddania nieruchomości do użytku, w celu doprowadzenia do pomyślnego wypełnienia wyznaczonych dla inwestycji kryteriów. Zakres współpracy pomiędzy audytorem i inwestorem/deweloperem określany jest przez obie strony. Proces doradztwa i nadzoru ma na celu zapewnienie, że inwestycja mieszkaniowa spełni lub wykroczy poza ustalone kryteria.

6. Przyznanie certyfikatu ZIELONY DOM

Po zakończeniu realizacji inwestycji, audytor przedstawia PLGBC wszystkie potwierdzenia spełnienia kryteriów uzgodnionych w umowie certyfikacyjnej, a inwestor/deweloper wnosi opłatę za certyfikację zgodną z aktualną tabelą opłat. Następnie PLGBC dokonuje weryfikacji dostarczonej przez Audytora dokumentacji i na tej podstawie podejmuje decyzję o nadaniu certyfikatu Zielony Dom na odpowiednim poziomie (Poziom 1 do 4). Inwestor/deweloper otrzyma ostateczną kartę wyników oraz powiadomienie o pomyślnie zakończonym procesie certyfikacji.

7. Włączenie certyfikowanej inwestycji mieszkaniowej do programu preferencyjnego kredytowania

Po podpisaniu umowy certyfikacyjnej oraz pozytywnej wstępnej weryfikacji wybranych kryteriów, inwestycja zarejestrowana w procesie certyfikacji Zielony Dom, zostanie zgłoszona do banków partnerskich, w celu włączenia jej do programu preferencyjnego kredytowania dla nabywców.

Tabela opłat

Więcej Informacji:
Dorota Bartosz
e-mail: dbartosz@plgbc.org.pl
tel. 693 697 946

W ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka banki partnerskie oferują dedykowane kredyty hipoteczne na zakup domów lub mieszkań posiadających certyfikat Zielony Dom. Szczegółowe informacje oraz aktualne warunki udzielania kredytów dostępne są na stronach internetowych banków partnerskich.

Lista banków partnerskich:

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ)
Ekologiczny kredyt hipoteczny
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej banku, w zakładkach „Ekologiczny kredyt hipoteczny” i „Dokumenty”

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej banku.

Więcej Informacji:
Anna Jurczak
e-mail: ajurczak@plgbc.org.pl
tel. 530 633 661