• 17 sierpnia 2022

Certyfikat BREEAM, a kontrola termowizyjna budynku

Certyfikat BREEAM, a kontrola termowizyjna budynku

Certyfikat BREEAM, a kontrola termowizyjna budynku 1018 768 PLGBC

Materiał partnera

Certyfikaty BREEAM to systemy oceny jakości budynków, które stają się standardem dla wielu nowowybudowanych nieruchomości w Europie i na świecie. Ich celem jest promowanie zrównoważonego i przyjaznego środowisku budownictwa. Budynek spełniający wymagania certyfikacji BREEAM to nie tylko budynek ze zredukowanymi kosztami eksploatacji, ale także stwarzający środowisko wewnętrzne, mające pozytywny wpływ na samopoczucie i produktywność pracowników. Ponadto, taki dokument powoduje wzrost wartości inwestycji, a także potwierdza możliwie ekologiczny wizerunek obiektu.

Na potrzeby certyfikacji BREEAM wykonuje się szereg pomiarów w celu oceny budynku, m.in.:

  • Pomiar termowizyjny (MAN 04)
  • Test szczelności powietrznej, czyli Blower Door Test (MAN 04)
  • Pomiar jakości powietrza (HEA 02)
  • Pomiary akustyczne (POL 05, HEA 05a)

Dzięki przeprowadzeniu samej kontroli termowizyjnej w nowopowstałym budynku jesteśmy w stanie znaleźć przecieki powietrza (zdjęcia 1 i 2), które znacząco będą wpływały na komfort cieplny osób przebywających w nim, a także mogą przyczynić się do zwiększonych kosztów ogrzewania. Zlecenie kontroli specjalistom z TERMOCENT, których wieloletnie doświadczenie w przebadaniu ponad 6500 budynków, pomoże zidentyfikować nieszczelności, a naprawa wskazanych miejsc pozwoli uzyskać wymagany poziom szczelności tak, by budynek pozytywnie przeszedł weryfikację i mógł otrzymać certyfikat BREEAM. Na zdjęciu 1 widoczne są przecieki powietrza zaznaczone liniami Li1-Li7, a na zdjęciu 2 obszarem Bx1.

TERMOCENT zaprasza do kontaktu i współpracy: biuro@termocent.com, +48 530105398

Skip to content