• 9 stycznia 2021

Certyfikat Cradle to Cradle dla Aluprof

Certyfikat Cradle to Cradle dla Aluprof

Certyfikat Cradle to Cradle dla Aluprof 792 612 PLGBC

Materiał Partnera

Firma Aluprof może pochwalić się kolejnym prestiżowym osiągnięciem w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań produktowych. Aluminiowy system fasadowy oraz systemy okienno-drzwiowe firmy zostały docenione brązowym certyfikatem Cradle to Cradle Certified™. Głównym celem procesu certyfikacji, przeprowadzanego przez wystawcę dokumentu – Instytut Innowacji Produktów Cradle to Cradle (The Cradle to Cradle Products Innovation Institute) jest zachęcanie do innowacyjności i projektowania produktów pozytywnie wpływających na ludzi i środowisko.

O koncepcji Cradle to Cradle

Certyfikat Cradle to Cradle™ to uznana na całym świecie miara bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych rozwiązań stworzonych dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Projektanci, producenci i marki na całym świecie polegają na standardzie produktu z certyfikatem Cradle to Cradle Certified™, który stanowi przełomową ścieżkę projektowania i wytwarzania materiałów, mających pozytywny wpływ na ludzi i planetę. Cradle to Cradle Certified™ uznawany jest również za preferowany standard produktu przy podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji zakupowych.

Idea Cradle to Cradle – C2C – tłumaczona dosłownie to „od kołyski do kołyski” i oznacza, że wszystkie części składowe produktu można wykorzystać w procesie recyklingu. Zasada ta została opisana przez Williama McDonougha i Michaela Braungarta w książce „Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things”. Autorzy opisują w niej koncepcję odejścia od popularnego w przemyśle schematu cradle-to-grave, w myśl którego cykl życia produktu kończy się usunięciem pozostałych z niego odpadów (produkcja, użytkowanie, usunięcie odpadu). Nowa doktryna zakłada ponowne użycie materiałów wykorzystanych już we wcześniejszej produkcji i przejście na model gospodarki w obiegu zamkniętym. C2C sugeruje, że przemysł musi chronić i wzbogacać ekosystemy i biologiczny metabolizm przyrody, jednocześnie utrzymując bezpieczny i efektywny cykl życia produktu.

Brązowy certyfikat Cradle to Cradle Certified™ dla systemów ALUPROF

ALUPROF przeprowadził nieobowiązkową certyfikację nie tylko dla procesu produkcji i sposobów zarządzania organizacją, ale również poddał szczegółowej analizie projektowane systemy oraz swoich dostawców. Ocena przeprowadzona została przez ekspertów z firmy SGS, światowego lidera w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji.

Podczas certyfikacji produkty oceniane są pod kątem wydajności środowiskowej i społecznej w pięciu krytycznych kategoriach zrównoważonego rozwoju: bezpieczeństwo materiałów, ponowne wykorzystanie materiałów, energia odnawialna i zarządzanie dwutlenkiem węgla, gospodarka wodna i sprawiedliwość społeczna. Produktowi przypisywany jest poziom osiągnięć (brązowy, srebrny, złoty lub platynowy) w każdej z tych kategorii. Norma zachęca do ciągłego doskonalenia wraz z upływem czasu (przyznając certyfikaty na podstawie rosnących poziomów osiągnięć) i wymaga odnawiania certyfikacji co dwa lata. Wśród systemów ALUPROF, które przeszły proces certyfikacji Cradle to Cradle na poziomie brązowym znajduje się zarówno system fasadowy MB-SR50N HI+, jak i systemy okienno-drzwiowe MB-86 SI, MB-86 Casement, MB-86 ST, MB-70, MB-70HI i MB-70 Casement.

Obszary certyfikacji

Standard Cradle to Cradle Certified™ obejmuje ocenę metod zarządzania firmą w zakresie łańcuchów wartości i dostaw pod kątem innowacji oraz optymalizacji materiałów i produktów zgodnie z najbardziej zaawansowanymi, popartymi badaniami naukowymi, dostępnymi środkami w zakresie bezpieczeństwa materiału, obiegu produktów, energii odnawialnej i klimatu, gospodarki wodno-gruntowej, a także sprawiedliwości społecznej.

  • Kategoria bezpieczeństwa materiału służy zapewnieniu, że produkty wytwarzane przez wiodących projektantów i producentów przy użyciu możliwie najbezpieczniejszych dla ludzi i środowiska naturalnego środków chemicznych, wytwarzane są z uwzględnieniem procesu wykazu, oceny i optymalizacji składu chemicznego materiału. W dążeniu do uzyskania pełnej certyfikacji, producenci mogą starać się o odrębny certyfikat dla produktów spełniających wymagania bezpieczeństwa materiału Cradle to Cradle Certified™.
  • Kategoria ponownego wykorzystania materiału ma na celu wyeliminowanie pojęcia odpadu – w myśl tej zasady, produkt jest nieustannie przetwarzany, wykorzystywany ponownie, nie staje się odpadem, tylko zmienia stan.
  • Kategoria „Energia odnawialna i zarządzanie emisjami dwutlenku węgla” służy zapewnieniu, że produkty wytwarzane są z wykorzystaniem energii odnawialnej, aby ograniczyć lub wyeliminować wpływ gazów cieplarnianych na zmiany klimatu spowodowane wytwarzaniem produktu.
  • Kategoria „Gospodarka wodna” przyznaje wodzie status cennego zasobu, dba o ochronę działów wodnych i dostępność wody dla ludzi i pozostałych organizmów żywych.
  • Natomiast u podstaw ostatniej kategorii leży założenie, że działalność podmiotów gospodarczych powinna być prowadzona z poszanowaniem człowieka i systemów naturalnych, na które wpływ ma produkcja danego wyrobu.