• 17 marca 2021

Certyfikat to realne oszczędności. Case study Panattoni Park Cheb South

Certyfikat to realne oszczędności. Case study Panattoni Park Cheb South

Certyfikat to realne oszczędności. Case study Panattoni Park Cheb South 1024 647 PLGBC

Materiał partnera

Case study Panattoni Park Cheb South z certyfikacją Outstanding BREEAM International 2016 New Construction z rekordową punktacją 90,65 proc. Każdy certyfikowany obiekt Panattoni jest dowodem, że zielone budownictwo to dla najemców gwarancja zarówno działania w zrównoważonym otoczeniu, jak i znacznych oszczędności. Zielona polityka Go Earthwise with Panattoni prowadzi do ograniczenia wydatków na poziomie 50 proc. w zakresie zużywanej energii oraz zmniejszenia poboru mocy do 60 proc. Oszczędność energii idzie w parze z oszczędnością wody, której zużycie zostaje ograniczone nawet o 6000 litrów dziennie dla obiektu o powierzchni 20 000 mkw. Kolejną wartością dla przedsiębiorstw jest znaczne ograniczenie emisji CO2 – nawet 230 ton rocznie dla obiektu o powierzchni ok. 10 000 mkw.

Jednym z flagowych przykładów synergii certyfikacji, korzyści dla środowiska i najemców jest realizacja czeskiego parku dewelopera – Panattoni Park Cheb South. Inwestycja zdobyła rekordową punktację 90,65 proc., co czyni ją najbardziej ekologiczną na świecie w tej kategorii certyfikacji, a dodatkowo znalazła się na short-liście BRE w konkursie BREEAM Awards 2021. Panattoni Park Cheb South powstał na terenach poprzemysłowych, dzięki temu wpisuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym (cyrkularną) i jest przyjazną środowisku, unikatową i nowoczesną halą, w której wodę deszczową wykorzystuje się do spłukiwania toalet, rolety okienne chronią przed światłem słonecznym, a otaczający teren może pochwalić się hotelem dla owadów oraz zewnętrzną siłownią dla pracowników.

Kluczowym celem zrównoważonego rozwoju w tym projekcie było dostarczenie energooszczędnego budynku, charakteryzującego się niskimi kosztami eksploatacji i zapewniającego zdrowe środowisko wewnętrzne dla jego najemców.

Osiągnięcia:

 • Pierwszy wynik Outstanding BREEAM International 2016 New Construction osiągnięty w Czechach.
 • Najlepszy wynik na świecie osiągnięty w BREEAM International 2016 New Construction: Commercial, Industrial
 • Dzienne zużycie wody pitnej zostało zredukowane o 83,88 proc. w stosunku do poziomu bazowego, dzięki zainstalowanemu systemowi spłukiwania wodą deszczową.
 • Zużycie energii pierwotnej zostało zredukowane o 55,61 proc. w stosunku do wartości bazowej.
 • Wskaźnik emisji CO2 budynku został zredukowany o 57,88 proc. w stosunku do wartości bazowej.
 • Około 12 proc. zainstalowanych materiałów posiada certyfikat ISO 14001, BES lub FSC.
 • W trakcie budowy ponad 90 proc. odpadów zostało poddanych recyklingowi.

Tak imponujące wyniki Panattoni uzyskało dzięki holistycznemu podejściu do realizacji inwestycji w poniższych obszarach:

Zarządzanie

 • Przeprowadzono ocenę kosztów cyklu życia inwestycji na poziomie elementów i komponentów w celu ulepszenia projektu, specyfikacji, utrzymania i eksploatacji.
 • Generalny wykonawca zaakceptował rygorystyczne warunki określające odpowiedzialny sposób zachowania się podczas całego procesu budowy, by zredukować jego negatywny wpływ na środowisko. Ponadto firma stosuje System Zarządzania Środowiskiem i uzyskała certyfikat ISO 14001.
 • W trakcie budowy narzucone zostały ścisłe wymagania dotyczące ochrony zasobów naturalnych i otoczenia budynku przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez potencjalnie niebezpieczne substancje (zarówno ciekłe, jak i pyłowe) oraz przez hałas czy smog świetlny. Konsekwentnie dbano o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz wszystkich osób funkcjonujących w bezpośrednim otoczeniu budynku.
 • Dla wszystkich użytkowników inwestycji stworzono specjalną instrukcję – prosty, szczegółowy przewodnik wyjaśniający, jak w sposób ekonomiczny i zrównoważony korzystać ze wszystkich urządzeń i funkcji zainstalowanych w budynku, jak zoptymalizować pracę i poprawić jakość środowiska pracy na co dzień.

Zdrowie i wellbeing

 • Wszystkie światła zewnętrzne i wewnętrzne w holu i części administracyjnej to wysokowydajne oświetlenie LED.
 • Sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach biurowych jest instalowane przy minimalnym module sterowania dla czterech stanowisk roboczych. Wpływa to pozytywnie na obniżenie kosztów oświetlenia, gdyż oświetlane są tylko aktualnie zajmowane miejsca pracy.
 • Aby zapewnić dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach, zmierzono poziom całkowity lotnych związków organicznych (TVOC) oraz poziomy stężenia formaldehydu emitowanego z wewnętrznych wykończeń i armatury. Wszystkie spełniają rygorystyczne wymagania BREEAM.
 • Duże i otwierane okna zapewniają dostęp świeżego powietrza i światła dziennego; w połączeniu z ręcznie sterowanymi roletami zewnętrznymi można regulować optymalne natężenie światła.
 • Badanie komfortu cieplnego pomogło zoptymalizować samopoczucie najemców. Żaluzje zewnętrzne zapewniają bardzo dobry efekt cieplny przy znacznej oszczędności energii chłodniczej.
 • Zmierzone zostały poziomy hałasu wewnętrznego i zewnętrznego – spełniają bardziej rygorystyczne wymagania niż przepisy krajowe.

Energia

 • Zainstalowano energooszczędne oświetlenie LED, aby zmniejszyć zużycie energii i tym samym zmniejszyć koszty.
 • Zużycie energii pierwotnej zostało zmniejszone o 55,61 proc. w odniesieniu do scenariusza bazowego.
 • Poziom emisji CO2 w budynku został zredukowany o 57,88 proc. w stosunku do założeń bazowych.
 • Przeprowadzono analizę zapotrzebowania na transport i analizę wzorców użytkowania budynku w celu zaprojektowania i instalacji energooszczędnych wind w budynku.
 • Całe wykorzystanie energii w budynku jest dokładnie mierzone, co zapewnia nie tylko natychmiastowy przegląd zużycia i potencjalnych awarii sprzętu, ale także pozwala najemcom płacić tylko za faktycznie zużytą energię. W przypadku, gdy w budynku jest tylko jeden najemca, szczegółowe pomiary cząstkowe dają dokładny przegląd najbardziej energochłonnej przestrzeni/technologii oraz narzędzie do optymalizacji.

Transport:

 • Autobus jest dostępny dla wszystkich pracowników zgodnie z ich harmonogramem zmian. Dojeżdża w pobliże wejścia do parku przemysłowego. Pracownicy mogą bezpiecznie dotrzeć do/z budynku, dzięki specjalnie zaprojektowanym ciągom pieszym i rowerowym.
 • Dla użytkowników budynków dojeżdżających do pracy rowerem dostępne są pełne udogodnienia – np. zewnętrzne wiaty ze sztucznym oświetleniem i stojakami na rowery. Dla bezpiecznego przechowywania odzieży rowerowej przygotowano szafki, a dla kobiet i mężczyzn osobne umywalnie i toalety.
 • Promowanie rozwiązania car-sharing – korzystna lokalizacja miejsc parkingowych w pobliżu wejścia do budynku dla osób korzystających z systemu wspólnego użytkowania samochodów. W ten sposób najemcy budynku przyczyniają się do redukcji emisji CO2 z ruchu drogowego związanego z eksploatacją budynku.
 • Ponadto, na zewnątrz znajduje się siłownia, kantyna oraz otwarta przestrzeń z miejscami do siedzenia i odpoczynku przeznaczona dla najemców, ułatwiająca dostęp do lokalnych usług. Posiadanie takich udogodnień zmniejsza wpływ środowiskowy, społeczny i ekonomiczny wynikający z dodatkowych podróży i poprawia samopoczucie użytkowników budynku.

Zagospodarowanie terenu

 • Teren miał charakter poprzemysłowy – był wcześniej zajęty i zanieczyszczony, a dzięki ponownemu wykorzystaniu działki z ruinami starej fabryki o niskiej wartości ekologicznej, stworzono nowe miejsca pracy i bioróżnorodną zieleń.
 • Większa część terenów zewnętrznych wykorzystywana jest pod uprawę zieleni bioróżnorodnej oraz pod zabudowę siedlisk dla chrząszczy.
 • W krajobrazie zieleni położono nacisk na zastosowanie gatunków rodzimych, o niskich wymaganiach pielęgnacyjnych i niskim zużyciu wody. Układ zieleni zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla siedlisk ptaków, owadów i małych kręgowców, a łąka stanowi pokarm dla owadów zapylających.
 • Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony fauny i flory na etapie budowy inwestycji.

Materiały:

 • Przeprowadzono ocenę cyklu życia budynku w celu zmniejszenia wpływu materiałów konstrukcyjnych na środowisko poprzez odpowiednie projektowanie, budowę, konserwację i naprawę.
 • Zainstalowano odpowiednią ochronę eksponowanych części budynku i krajobrazu, aby zminimalizować częstotliwość potencjalnych napraw.
 • Wszystkie materiały zostały wybrane pod kątem ich potencjału dla zrównoważonego rozwoju i ich wpływu na środowisko. Preferowano produkty ze źródeł ekologicznych. Około 12 proc. zainstalowanych materiałów posiada certyfikat ISO 14001, BES lub FSC. Wiele materiałów posiada Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).
 • Całe drewno użyte w projekcie posiada odpowiednie certyfikaty pochodzenia produktu.

Woda:

 • Zainstalowano system wody deszczowej w celu zmniejszenia zużycia wody pitnej w budynku.
 • Nowoczesne sanitariaty zostały wybrane tak, aby zminimalizować zużycie wody bez uszczerbku na jakości usług dla użytkowników. Toalety i pisuary są ustawione na wodooszczędny tryb spłukiwania, krany mają bardzo niski pobór wody, a prysznice wyposażone są w reduktory poboru.
 • Dzienne zużycie wody pitnej zostało zredukowane aż o 83,88 proc. w stosunku do stanu wyjściowego.
 • Główna sieć wodociągowa jest wyposażona w system wykrywania wycieków wody. Dzięki temu każdy potencjalny przeciek wody pitnej może być natychmiast monitorowany i automatycznie zatrzymany.
 • Zainstalowano urządzenia sterujące przepływem, które regulują dopływ wody do każdej strefy WC, co pomaga zminimalizować wycieki wody i straty z armatury sanitarnej w przypadku nieszczelności.

Zanieczyszczenie

 • Aby zminimalizować zanieczyszczenie cieków wodnych, zainstalowano separatory oleju zbierające wodę deszczową ze wszystkich placów manewrowych i parkingowych.
 • Kocioł grzewczy powietrza i wody użytkowej ma bardzo niski poziom emisji NOx.
 • Zainstalowano energooszczędne oświetlenie zewnętrzne LED, aby zminimalizować oświetlenie górne i zmniejszyć zanieczyszczenie światłem.
 • Przeprowadzono ocenę wpływu hałasu pochodzącego ze stałych instalacji w budynku na pobliskie obszary w celu jego eliminacji.

Odpady

 • Duży nacisk położono na utylizację odpadów z rozbiórki. Skupiono się na recyklingu i ponownym wykorzystaniu materiałów, aby zminimalizować ilość odpadów składowanych na wysypiskach.
 • Ze względu na wybór lokalizacji na terenach poprzemysłowych, przed rozbiórką przeprowadzono audyt istniejących struktur i powierzchni twardych. Miało to na celu ustalenie czy możliwa jest ich rewitalizacja lub ponowne wykorzystanie, a także maksymalizację odzysku materiałów z rozbiórki do późniejszego wykorzystania, nadając priorytet zastosowaniom wysokiej jakości.
 • Na placu budowy wdrożono Plan Gospodarki Odpadami w celu zminimalizowania ogólnej ilości odpadów i zmaksymalizowania udziału strumieni odpadów nadających się do recyklingu, przy czym około 90% było kierowanych na składowiska.

Budynek centrum dystrybucyjnego w Panattoni Park Cheb South bardzo wysoko postawił poprzeczkę w zakresie zrównoważonego budownictwa. Mamy nadzieję, że kolejne realizacje na rynku, również w Polsce, dorównają jej standardowi.

Skip to content