• 26 kwietnia 2022

Certyfikat ZIELONY DOM Szkolenie przygotowujące do egzaminu na akredytowanego audytora

Certyfikat ZIELONY DOM Szkolenie przygotowujące do egzaminu na akredytowanego audytora

Certyfikat ZIELONY DOM Szkolenie przygotowujące do egzaminu na akredytowanego audytora 1024 576 PLGBC

Zapraszamy 10 maja o 9.00 na całodniowe szkolenie online przygotowujące do egzaminu na akredytowanego audytora certyfikacji ZIELONY DOM.

Audytor jest odpowiedzialny za inicjowanie, raportowanie oraz wdrażanie wymagań systemu podczas całego procesu certyfikacji inwestycji. Jest on bezpośrednio odpowiedzialny za wypełnienie wymagań poszczególnych kredytów oraz optymalizację dostępnych rozwiązań dla osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu certyfikacji. Na naszej stronie internetowej znajduje się aktualna lista akredytowanych audytorów certyfikacji ZIELONY DOM.

Ty też możesz zostać audytorem!

Uprawnienia nabywa się poprzez zdanie egzaminu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą (PLGBC). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostanie dokładnie przeanalizowany cały zakres wiedzy jaką powinien posiadać audytor.

Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska, wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Dorota Bartosz, Dyrektor Techniczna ds. zrównoważonego budownictwa. Udział w szkoleniu jest niezbędny aby przystąpić do egzaminu dającego uprawnienia.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują pakiet materiałów, m.in.:

  • imienny podręcznik,
  • nagranie video szkolenia,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • pakiet materiałów dodatkowych.
Skip to content