Alliance HQE-GBC, francuskie GBC, organizuje międzynarodowy kongres Cities to Be w dniach 12-13 września, w Angers we Francji.

Przemiany ekologiczne i społeczne są priorytetem dla władz publicznych i obywateli. W kontekście pilnych działań na rzecz walki ze zmianami klimatu, zrównoważone budownictwo i miasta odgrywają kluczową rolę w osiąganiu celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, ze względu na ich wpływ na środowisko, jakość życia i rozwój gospodarczy. Dlatego też wszystkie najaktywniejsze podmioty w sektorze chcą znaleźć konkretne rozwiązania i podjąć działania podczas międzynarodowego wydarzenia. Cities to Be, które odbędzie się w Angers, w Centre de Congrès Jean Monnier w dniach 12-13 września, jest punktem kulminacyjnym Agendy 2030. Ponad 1000 profesjonalistów z całego świata ma wspólnie budować terytoria przyszłości. Obywatele będą również uczestniczyć w tym wydarzeniu poprzez eventy mające na celu podniesienie świadomości na temat wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem miast.

Międzynarodowa konferencja poświęcona rozwiązaniom na rzecz udanego, zrównoważonego miasta

Według danych ONZ do 2050 r. 70% ludności świata będzie mieszkać na obszarach miejskich. Obecnie miasta odpowiadają już za ponad 70% emisji dwutlenku węgla i zużywają od 60 do 80% światowej energii. Budynki i rozwój miast odgrywają ważną rolę w walce ze zmianami klimatu. Jako część problemu, są częścią rozwiązania. Oprócz wzrostu świadomości, istnieje pilna potrzeba usunięcia barier dla zmian i wspólnego działania. Mobilizacja sektora może to przyśpieszyć. Cities to Be, współorganizowane przez HQE-GBC Alliance i Novabuild, przy wsparciu ADEME i planu zrównoważonego budownictwa, ma być Kongresem konkretnych rozwiązań i działań. Umożliwi to podmiotom działającym w sektorze budowlanym, nieruchomości, rozwoju, infrastruktury i władzom lokalnym odkrycie informacji zwrotnych z terenu, poznanie innowacyjnych projektów, wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań.

Kongres będzie również okazją dla Christophe’a Béchu, burmistrza Angers i przewodniczącego społeczności miejskiej, oraz Christelle Morancais, przewodniczącej regionu Loary, do zwrócenia uwagi na inicjatywy podejmowane na ich terytorium na rzecz zrównoważonych i odpornych miast.

Równolegle z tymi międzybranżowymi spotkaniami, które odbędą się w Centre de Congrès Jean Monnier w Angers, zaproponowane zostaną wydarzenia skierowane do ogółu społeczeństwa, dotyczące wyzwań związanych z odpornym i zdekarbonizowanym miastem, gospodarką wodną i środowiskiem naturalnym na obszarach miejskich.

PROGRAM

REJESTRACJA

Dla członków PLGBC (oraz innych GBCs) zniżka: 160 EUR zamiast 250 EUR dla stałych gości

Podobne informacje