• 16 czerwca 2023

Colliers publikuje najnowszy Global Impact Report

Colliers publikuje najnowszy Global Impact Report

Colliers publikuje najnowszy Global Impact Report 1024 683 PLGBC

Materiał partnera

Firma doradcza Colliers, działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, opublikowała trzeci z corocznych raportów Global Impact Report, w którym podkreśla swoje dokonania w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. Publikacja zawiera informacje, w jaki sposób firma wpływa na tworzenie zrównoważonych budynków, inkluzywnych miejsc pracy oraz przestrzeni sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Najważniejsze dane za rok 2022:

  • Colliers dokonał redukcji emisji w zakresie 1 (emisje bezpośrednie) i 2 (emisje pośrednie) o 10,1% na stopę kwadratową (0,09 mkw.).
  • Ponad 10,2 mln mkw. nieruchomości zarządzanych przez firmę posiada certyfikaty ekologiczne.
  • Specjaliści Colliers doradzali w 285 procesach zielonej certyfikacji.
  • 39% pracowników Colliers na świecie stanowią kobiety. W polskim oddziale udział ten wynosi już ok. 62%. Kobiety stanowią także niemal połowę zarządu firmy w Polsce.

Po uruchomieniu globalnej strategii ESG „Elevate the Built Environment” Colliers koncentruje się na osiągnięciu kluczowych kamieni milowych w trzech obszarach: ochrona środowiska, inkluzywność oraz zdrowie i dobre samopoczucie.

— Trzeci z corocznych raportó Global Impact Report podkreśla nasze postępy w dostarczaniu klientom innowacyjnych rozwiązań, zapewnianiu znakomitych wyników oraz wywieraniu pozytywnego wpływu na naszych pracowników i planetę. Będziemy nadal dbać o sukcesy naszych pracowników, klientów i społeczności — mówi Jay Hennick, prezes i dyrektor generalny Colliers.

Tegoroczny raport, podobnie jak ten za 2021 r., zawiera ocenę działań Colliers w zakresie obszarów (1) i (2). Opracowany został zgodnie z zasadami ustanowionymi przez organizacje Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB, obecnie skonsolidowanej w radę International Sustainability Standards Board) i Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD), aby umożliwić firmie skuteczne zarządzanie programami ESG.

— Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu zerowej emisji netto do 2030 r. oraz celów opartych na wiedzy naukowej, jakie sobie założyliśmy, i pomagamy wielu klientom zrobić to samo. Oprócz skupiania się na zmianach klimatycznych priorytetami są dla nas różnorodność, równość i inkluzywność, a także promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia wśród naszych pracowników i w zarządzanych przez nas budynkach — mówi Sean Drygas, globalny dyrektor Colliers ds. ESG.

— Działania w zakresie wszystkich obszarów ESG już od kilku lat stanowią ważny element budowania działania strategii biznesowej Colliers nie tylko w wymiarze globalnym, ale także na gruncie lokalnym, w poszczególnych krajach, w których firma ma oddziały. I tu również odnosimy sukcesy. Nasz zespół ESG działający w regionie Europy Środkowo-Wschodniej liczy już 16 osób i należy do największych wśród firm doradczych na rynku nieruchomości. Tylko w 2022 r. certyfikowaliśmy 53 nieruchomości w regionie CEE. Dodatkowo, mimo że do raportowania niefinansowego będziemy zobligowani dopiero za rok 2025, nasz polski zespół ds. ESG, na czele z Andrzejem Gutowskim, już w tym roku przygotowuje swój lokalny Poland Impact Report, w którym przedstawimy nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce — mówi Monika Rajska-Wolińska, dyrektorka generalna Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Opracowanie: Colliers Poland

Monika Rajska-Wolińska, dyrektorka generalna Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej
Skip to content