Firma

Ze współpracy z PLGBC płynie wiele korzyści dla Członków. To zaangażowanie w najważniejsze i aktualne kwestie związane ze zrównoważonym budownictwem. Kształtowanie najlepszych praktyk w branży. Dołączenie do silnego, wyrazistego głosu, który ma szansę wpłynąć na rozwój zrównoważonego budownictwa w skali kraju.

Wpływ

 • działanie w grupach roboczych PLGBC,
 • udział w tworzeniu badań, raportów i innych publikacji dotyczących zielonego budownictwa,
 • wpływanie na politykę i regulacje związane z rozwojem zrównoważonego budownictwa w Polsce poprzez udział w pracach Komisji Legislacyjnej,
 • prowadzenie warsztatów kierowanych do konkretnej grupy odbiorców,
 • udział w projekcie, którego celem będzie dostarczenie rynkowi aktualnych danych z rynku budownictwa zrównoważonego,
 • prelekcje tematyczne podczas organizowanych przez nas bądź partnerskich wydarzeń branżowych.

Wizerunek

 • dołączenie do prestiżowego grona liderów branży zielonego budownictwa,
 • publikacja artykułów na stronach Stowarzyszenia,
 • poszerzanie grona odbiorców dzięki newsletterowi PLGBC,
 • wylistowanie na stronie PLGBC,
 • dostęp do logotypu PLGBC Member do komunikacji marketingowej,
 • informacje o firmie i jej projektach w kanałach komunikacji PLGBC,
 • udział w kampaniach promocyjnych,
 • udział merytoryczny (panelisty lub prelegenta z firmy) podczas wydarzeń partnerskich PLGBC,
 • komunikacja dobrych praktyk organizacji wśród liderów branży.

Kanały promocji

 • www,
 • social media (facebook, linkedIn, tweeter, instagram),
 • newsletter (co najmniej raz w miesiącu),
 • portale branżowe partnerskie,
 • wydawnictwa branżowe partnerskie,
 • wydarzenia patronackie i partnerskie,
 • webinary.

Wiedza

 • szkolenia z zakresu zrównoważonego budownictwa,
 • prace grup roboczych,
 • raporty branżowe,
 • wydarzenia branżowe PLGBC oraz partnerskie,
 • najważniejsza konferencja o zrównoważonym budownictwie w Polsce,
 • propagowanie wiedzy i doświadczenia podczas cyklów wywiadów tematycznych.

Kontakty

Nawiązywanie kontaktów B2B podczas:

 • organizowanych przez nas spotkań networkingowych PLGBC Business Mixer,
 • PLGBC Green Building Summit – najważniejsza konferencja o zrównoważonym budownictwie w Polsce,
 • PLGBC Dzień Ziemi z Zielonym budownictwem,
 • PLGBC Green Buildng Tour (w tym marketing placement),
 • wydarzeń branżowych organizowanych przez nas,
 • wydarzeń branżowych, w których jesteśmy Partnerami,
 • szkoleń organizowanych przez PLGBC,
 • międzynarodowych wydarzeń organizowanych przez siostrzane zagraniczne stowarzyszenia.

Zniżki

 • organizowane przez nas specjalistyczne i dedykowane szkolenia,
 • bilety na PLGBC Green Building Summit,
 • uczestnictwo w spotkaniach branżowych,
 • uczestnictwo w wydarzeniach partnerskich w kraju i za granicą,
 • UWAGA: firma członkowska otrzymuje jeden bezpłatny bilet na część konferencyjną PLGBC Green Building Summit.

Premium

Dodatkowe korzyści:

 • użycie logo PLGBC PREMIUM Members,
 • listing firmy w kategorii PREMIUM Members,
 • listing firmy w cyklicznym newsletterze PLGBC,
 • pozycjonowanie informacji firm PREMIUM w newsletterze PLGBC,
 • dedykowane kampanie w mediach społecznościowych PLGBC,
 • tytuł Partnera PLGBC Green Building Summit,
 • stoisko podczas corocznego PLGBC Green Building Summit,
 • materiały na PLGBC Green Building Summit,
 • 5 darmowych zaproszeń na część konferencyjną PLGBC Green Building Summit,
 • wsparcie marketingowe dla podkreślenia roli firmy PREMIUM w zrównoważonym rozwoju branży poprzez wystąpienie eksperckie Prezydenta bądź Dyrektora PLGBC w wydarzeniach i spotkaniach firmy.

Architekci, projektanci, konsultanci, szkoleniowcy, zarządcy, pośrednicy nieruchomości

Zatrudnione osoby Członkostwo
STANDARD*
1-10 500 PLN
11-30 1 500 PLN
31-100 4 000 PLN
101-200 6 000 PLN
powyżej 200 8 000 PLN

*Wysokość opłaty rocznej (netto) w ramach wybieranego pakietu korzyści, z czego 10% to składka członkowska.

PAKIET PREMIUM + 5 000 PLN do każdej kategorii składek.

Deweloperzy, właściciele budynków, wykonawcy, instytucje finansowe, producenci, firmy handlowe i inne

Obrót w PLN Członkostwo
STANDARD*
do 1 mln 1 500 PLN
1-5 mln 3 000 PLN
5-50 mln 6 000 PLN
50-150 mln 10 000 PLN
ponad 150 mln 15 000 PLN

*Wysokość opłaty rocznej (netto) w ramach wybieranego pakietu korzyści, z czego 10% to składka członkowska.

PAKIET PREMIUM + 5 000 PLN do każdej kategorii składek.

 1. Jeśli firma prowadzi kilka typów działalności, to wysokość składki ustalana jest w wiodącej kategorii, na podstawie deklaracji.
 2. Korzystanie z pakietu korzyści może rozkładać się również na maksymalnie dwie powiązane marki wskazane przez firmę główną, aplikującą na członka wspierającego PLGBC.
 3. Firmy, które mają biura/oddziały w więcej niż 1 kraju oraz, które zatrudniają ponad 30 osób w sumie we wszystkich krajach (kat. C) lub których przychód wynosi ponad 5 mln PLN (kat. D), mogą się starać o członkostwo od poziomu 3 wzwyż.
 4. W przypadku rezygnacji z członkostwa w trakcie roku, wszelkie opłaty są naliczane za cały okres danego roku kalendarzowego.
 5. Opłata za pakiet Premium wnoszona jest w pełnej wysokości za dany rok kalendarzowy, niezależnie od momentu przystąpienia do pakietu.

Procedura przyjmowania nowych Członków składa się z następujących etapów:

 1. Kontakt w sprawie członkostwa (formularz obok)
 2. Wypełnienie formularza wstępnego
 3. Zebranie i weryfikacja przez PLGBC informacji o firmie aplikującej
 4. Wypełnienie aplikacji członkowskiej
 5. Podpisanie aplikacji oraz deklaracji zobowiązań członków PLGBC
 6. Głosowanie nad akceptacją nowego Członka w czasie obrad Zarządu (zebrania odbywają się co 2 miesiące)
 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu – wpłata zadeklarowanej kwoty
 8. Rozpoczęcie korzystania ze wszystkich benefitów członkowskich

  Dane wnioskodawcy

  Administratorem Państwa danych jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18C/2-11A, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317576 (dalej: „PLGBC”), REGON 241 056 815, NIP 631 257 96 51. Wypełnienie powyższego formularza, a zatem przesłanie swoich danych osobowych, niezbędne jest do kontaktu PLGBC z Państwem w celu wypełnienia procedury przyjmowania nowych Członków. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności (część II – Przetwarzanie danych osobowych).