• 8 sierpnia 2023

Czy energetyka społeczna to odpowiedź na wyzwania klimatyczne?

Czy energetyka społeczna to odpowiedź na wyzwania klimatyczne?

Czy energetyka społeczna to odpowiedź na wyzwania klimatyczne? 1024 536 PLGBC

Materiał partnera

Społeczności energetyczne zajmują się wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł. Działają na zasadzie współpracy i zaangażowania społeczności lokalnej. W jaki sposób mogą brać czynny udział w transformacji energetycznej i na jakie wsparcie samorządów mogą liczyć? Posłuchaj rozmowy Jolanty Szymańskiej z E.ON Polska z Agnieszką Spirydowicz, prezeską Zgorzeleckiego Klastra Energii i dyrektorką Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

Posłuchaj odcinka tutaj.

 

Opracowanie: E.ON Polska

Skip to content