WELL Building Standard to jedyny system certyfikacji, który na pierwszym miejscu stawia komfort użytkownika budynku. Skupia się przede wszystkim na jego zdrowiu i samopoczuciu.

Do tej pory inwestor ubiegający się o certyfikat WELL (w wersji pierwszej) musiał zgłosić budynek do weryfikacji i przeprowadzenia pomiarów przez zewnętrznego agenta przyjeżdżającego z USA (WELL to amerykański system certyfikacji), co wiązało się z wysoką opłatą. W WELL v.2 mamy możliwość przeprowadzenia pomiarów przez lokalne podmioty, dzięki czemu możemy zlikwidować koszty związane z przyjazdem specjalisty spoza Europy.

Warunkiem do tego, aby zostać lokalnym Testing Permormance Organization, jest uczestnictwo w specjalistycznym szkoleniu prowadzonym przez GBCI oraz spełnienie szeregu wymogów formalnych. Firma Go4Energy wzięła udział w pierwszym prowadzonym w Europie szkoleniu TPA. Wyspecjalizowane umiejętności zespołu i wieloletnie doświadczenie firmy w pomiarach jakości środowiska wewnętrznego, pozwoliły na pomyślne ukończenie kursu. Już zaledwie kilka kroków dzieli firmę od uzyskania uprawnień Testing Performance Organization, umożliwiających wykonywanie pomiarów w ramach certyfikacji WELL, jako jednostka zweryfikowana i rekomendowana przez GBCI.

Jakie pomiary przeprowadzamy w ramach certyfikatu WELL?

Air, Water, Light, Thermal Comfort, Sound – są to składowe obszary środowiska wewnętrznego, które pieczołowicie sprawdzamy.

Kilka lat prowadzenia pomiarów pokazuje nam, że niektóre wymagania dotyczące np. stężenia ozonu, tlenku węgla (na powierzchni biurowej) czy jakości wody, są dość łatwe do spełnienia. W Polsce mamy stosunkowo wysoką jakość wody, dlatego inwestora raczej nie powinny martwić wytyczne WELL w tym zakresie. Obecność ozonu czy tlenku węgla na powierzchniach biurowych jest śladowa, więc nie należy obawiać się wyników w tych obszarach. Z drugiej strony, pomiary pyłu PM2.5 oraz PM10 ze względu na problem smogu są bardzo istotne. Gdy na zewnątrz występuje gorsza jakość powietrza (zwłaszcza w okresie zimowym), istnieje ryzyko przekroczenia również parametrów wewnątrz budynku. Rozpatrzenie tych kwestii z lokalnego punktu widzenia pozwala zwrócić szczególną uwagę na aspekty krytyczne.

Na jednym z obiektów, gdzie wykonywaliśmy pomiary pod kątem certyfikacji WELL w zakresie Core&Shell, były równocześnie prowadzone prace wykończeniowe powierzchni biurowych. Wyniki okazały się negatywne – uzyskaliśmy bardzo duże przekroczenia dopuszczalnych wartości pyłów PM2.5, PM10 oraz lotnych związków organicznych. Dlatego zalecamy gruntowne przemyślenie momentu zgłoszenia budynku do weryfikacji przez TPA, albo właściwie przygotowanie powierzchni do pomiarów – np. poprzez zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z pomieszczeń, gdzie prowadzone są prace wykończeniowe, bądź regularnie przewietrzanie powierzchni wspólnych już wykończonych – mówi Paweł Nowotniak, Project Manager odpowiedzialny za pomiary w Go4Energy.

Podsumowując, przed przyjazdem TPA należy odpowiednio się przygotować – jeśli nie uczestniczyliśmy wcześniej w takich działaniach, warto zgłosić się do odpowiedniego usługodawcy. Zawsze musimy zwracać uwagę na aspekty krytyczne, które mogą być szczególnie problematyczne w naszych warunkach. Dobre przygotowanie pozwoli na uzyskanie prawidłowych wyników, a jednocześnie osiągnięcie właściwej jakości środowiska wewnętrznego, umożliwiającego komfortową pracę osób przebywających wewnątrz budynku.

Podobne informacje